Com descarregar els informes d’auditoria de les factures?

Clica l’opció “Utilitats” de la pantalla inicial de llista de factures Selecciona l’opció “Gestionar informes” Pots descarregar els informes de: Factures registrades Factures sense registre comptable Factures retingudes Factures rebutjades Informe d’històric d’estats de factures El desplegable “Selecciona un Informe” permet sol·licitar la descàrrega dels informes per l’auditoria com RCF. Un cop triat l’informe a […]

Per què no puc veure el CUPS i altres dades al portal del receptor ?

El portal del receptor només informa d’una sèrie de camps del contingut facturae que s’han definit com a bàsics. D’aquesta manera, tot i que e.FACT accepta aquelles factures que inclouen en les extensions camps “utilities” com és aquest camp, aquestes no són homogènies per tots els proveïdors i no estan homologades pel Ministeri d’Indústria, Energia […]

Què cal fer per a rebre les factures de FACe a e.FACT

Per a que e.FACT pugui recollir les factures que arriben a FACe, cal modificar el comportament de l’RCF del teu ens a FACe. Cal que prèviament et donis d’alta al servei de FACe. Per fer-ho descarrega el document anomenat “Documento alta en FACe” publicat a l’àrea de descàrregues que trobaràs al portal per a l’administració […]

X