Quin certificat utilitzo per signar una factura electrònica?

Per a signar electrònicament una factura dirigida a les Administracions Públiques es necessita utilitzar un certificat electrònic reconegut, d’acord amb el que s’estableix a l’article 10.1 a) del Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s’aprova el Reglament pel que es regulen les obligacions de facturació. La confiança en un certificat digital l’ofereix […]

Quin format ha de tenir la factura electrònica?

El format de la factura electrònica definit per l’Administració General de l’Estat i implantat al servei e.FACT del Consorci AOC és un XML amb una estructura determinada coneguda com facturae amb signatura electrónica XadES. Actualment, les versions de Facturae acceptades pel servei eFACT, d’acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la […]

X