Filtre de factures

Com es crea un filtre al llistat de factures? Per crear un filtre, hem d’anar a l'opció “Utilitats” de la pantalla d'accés Seleccionem l'opció: “Editar i crear filtres” Seleccionem l'opció: “Nou filtre” Indicarem el nom amb el qual volem identificar el filtre i marcarem els camps amb els valors que volem filtrar al llistat de [...]