Licitacions electròniques a PSCP

la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP) es configura com un portal únic i complet per a la difusió de la informació de l’activitat contractual i dels perfils de contractant dels òrgans de contractació de la Generalitat, dels ens que integren l’Administració local a Catalunya, de les universitats públiques de Catalunya i dels ens […]

X