Documentació d’integració al BOE de les notificacions edictals (TEU)

Per integrar-te a la tramesa al BOE has de fer-ho a través de la PCI. La PCI es la Plataforma de Col·laboració Interadministrativa i disposa d’una missatgeria genèrica per tots els serveis del Consorci AOC, per tant, necessiteu també la seva documentació, que pots trobar aquí. Documentació específica d’integració a la tramesa al BOE de […]

Documentació genèrica per a integrar-se a la PCI

Per integrar aquest servei amb plataformes pròpies, cal fer-ho a través de la PCI (Plataforma de Col•laboració Interadministrativa). La PCI és un conjunt de sistemes i components orientats a la total disponibilitat dels serveis amb garanties de màxima seguretat en el servei i en l’accés a les dades. La documentació següent conté les especificacions de […]

DOGC-En trametre una publicació, no apareix Detall a Consulta d’estat

Si la sol·licitud es mostra en el llistat amb un codi de sol·licitud, però l’opció Detall no està habilitada (la icona Detall està substituïda per una imatge animada que representa que està en procés). En aquest cas la sol·licitud ha començat a enviar-se a l’EADOP, però la seva transferència encara no està finalitzada. Caldrà realitzar […]