GT – El nou flux de tramitació

1. Introducció El nou de flux de tramitació compta amb millores substancials, que aporten claredat i el fan més usable. L’usuari s’orienta molt millor i sap en tot moment allò que està fent. Per anar a un flux de tramitació, un cop a EACAT, prémer Tràmits, Els meus tràmits i allí se selecciona un dels […]

GT – Què faig quan premo Envia en un PDF i no apareix cap missatge?

Amb determinades configuracions de l’Adobe Acrobat, hem detectat que ens alguns casos al prémer el botó “Envia” dels PDF’s que generen de manera automàtica el registre de sortida/entrada d’alguns tràmits d’EACAT, no apareix el missatge indicant que ha finalitzat la tramesa i l’Adobe Acrobat es queda estat enviant/rebent dades. Per evitar això, cal accedir a […]

GT – Quin pes poden tenir els annexos de la finestreta de registre?

S’ha incrementat el volum dels annexos dins de la finestreta de registre d’EACAT. I cal que tinguis en compte el següent: Com a norma general El primer document que es puja ha de ser un PDF. El nom dels fitxers no pot superar els 80 caràcters. Els documents annexos poden tenir qualsevol extensió. El número […]

GU – Es poden assignar a un usuari tots els serveis a l’hora?

Si és necessari que un usuari disposi de tots els permisos a EACAT, no cal assignar-li un a un si no que a través de les opcions de Personalització de la fitxa de dades de l’usuari es pot definir l’assignació massiva dels permisos . Ara bé, si el servei no té rols genèrics no quedaran assignats […]

TGEN – Com podeu crear una tramesa genèrica?

1. Què necessiteu per crear una tramesa genèrica?1.1 Què necessiteu per crear una tramesa genèrica? Cal que tingueu instal·lat en l’ordinador: La versió Adobe Reader 8.1 o superior. Un certificat digital T-CAT vàlid per signar la tramesa genèrica o o la comunicació de resposta, que en ambdós casos és obligatori. La darrera versió del Safesign. […]

X