Alta en el DIR3 de les entitats de l’Administració local

Què són els codis DIR3?El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques va crear el Directori Comú d’Unitats orgàniques i Oficines, anomenat normalment DIR3, d’acord amb l’art. 9 de l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat (ENI), aprovat per Reial Decret 4/2010, de 8 de gener de 2010. La informació a inventariar en el DIR3 queda acotada en l’àmbit dels òrgans […]

Guia Gestió d’Usuaris EACAT

A la Guia de gestió d’usuaris d’EACAT trobaràs les instruccions per tal de poder gestionar els usuaris de la plataforma EACAT des de la pestanya Configuració d’EACAT. En aquesta guia també trobaràs explicades les funcionalitats de l’apartat “El meu espai” accessible per a qualsevol usuari de la plataforma i també la gestió de permisos de Via […]

Manual de Gestió de la tramitació

La tramitació interadministrativaLa tramitació interadministrativa entre els ens del sector públic de la Generalitat de Catalunya es realitza a través de la funcionalitat EACAT-Tràmits, mitjançant la plataforma del mateix nom (EACAT). EACAT és un entorn tancat al qual s’hi accedeix amb usuari i contrasenya o amb un certificat digital (tipus T-CAT). Si no es té […]

Manual de la Tramesa genèrica

1. Com podeu crear una tramesa genèrica?1.1 Què necessiteu per crear una tramesa genèrica? Cal que tingueu instal·lat en l’ordinador: La versió Adobe Reader 8.1 o superior. Un certificat digital T-CAT vàlid per signar la tramesa genèrica o o la comunicació de resposta, que en ambdós casos és obligatori. La darrera versió del Safesign. 1.2 […]

Manual del Catàleg de tràmits

1. Què és el Catàleg de tràmits?El Catàleg de tràmits és el conjunt ordenat de serveis específics actius, amb els seus tràmits, que els prestadors posen a disposició dels seus destinataris perquè tingui lloc una tramitació interadministrativa electrònica. Prestador: són, en la majoria dels casos, els departaments de la Generalitat o els seus ens dependents […]

Manual del Registre de funcionaris habilitats a EACAT

1. Què és el Registre de funcionaris habilitats? És una funcionalitat que disposa el mòdul de Configuració d’EACAT per donar compliment a la Llei 39/2015,  de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Per a més informació consulteu el post: Com s’ha de plantejar la creació del Registre de Funcionaris Habilitats? La […]

Manual TMAS – Tramesa d’informació, escrits i documentació

TMAS1. Què és la TMAS?La Tramesa d’informació, escrits i documentació (TMAS) o, també anomenada tramesa massiva, és un servei genèric d’EACAT, que permet l’edició i enviament d’una o més comunicacions personalitzades de cop, dirigides a les administracions públiques catalanes, a través d’una tramesa d’EACAT. 2. Qui la pot utilitzar?Aquest servei està pensat per als departaments […]

X