GS-Relació entre els títols estesos i abreujats dels serveis de Salut

El Departament de Salut publica un conjunt de serveis que possibilitaran la comunicació electrònica entre els seus serveis territorials i els ens locals. Els títols d’aquests serveis reprodueixen l’organització territorial d’aquest departament i, fins i tot en alguns casos diversos territoris s’agrupen en un sol servei. Tot això fa que els títols dels serveis siguin […]

X