GS – Accedir a la plataforma o visualitzar un servei determinat

La plataforma envia un correu de comunicació a l’adreça de correu electrònic vinculada a l’usuari d’EACAT, informant de les dades d’accés. L’usuari pot accedir mitjançant aquestes dades. Si no es rep aquest correu, es pot restaurar la contrasenya d’accés des de l’apartat Problemes per accedir? I un cop s’accedeix, revisar l’adreça de correu vinculada a l’usuari des de la pestanya Configuració. En el cas que es pugui accedir a la plataforma i no es visualitzi algun dels serveis necessaris, cal revisar si es disposa dels permisos necessaris d’aquest servei des de l’apartat Configuració i si no es disposa cal contactar [...]

GS – Avisos dels tràmits EACAT que es registren d’entrada

La subscripció als avisos us permet indicar si voleu rebre o no, amb periodicitat diària, un únic correu electrònic d’avís amb el resum dels assentaments d’entrada que ha rebut el vostre organisme. Recorda que els serveis afectats són només els serveis en els que es tramita a través de formularis web. Els serveis que es tramiten amb formularis PDF NO estan inclosos. Si s’activa aquesta opció, posteriorment es podrà seleccionar de quins serveis realment es vol obtenir l’avís (p. ex. serveis de tramitació, eFACT, etc.) Per activar-la has d’accedir a la pestanya Configuració. En aquest apartat ,  accedint a El [...]

GS – Com es desassignen serveis de forma automatitzada?

S’ha millorat, puntualment, la Gestió d’Usuaris d’EACAT per tal que resulti més fàcil i usable per als gestors d’usuaris de cada ens. En concret s’ha automatitzat la desassignació de serveis per a cada usuari d’un ens, la qual cosa permet economitzar temps d’una forma important. La Desassignació de serveis implica poder treure serveis als usuaris de forma automatitzada. Pots arribar-hi des de Configuració/El meu espai; un cop aquí prémer Desassigna serveis. S’obrirà un desplegable que permetrà seleccionar diferents ítems: Tots, Aplicacions, Tràmits o Via Oberta, relatius a un usuari determinat. Cadascuna d’aquestes opcions permet que es puguin desassignar tots de cop [...]

GS – Com visualitzar el contingut de tots els tràmits d’entrada?

Per tal que un usuari pugui disposar de permisos de visualització de tots els serveis d’EACAT Tràmits, cal que el seu gestor (El nom del gestor apareix a la pestanya INICI d’EACAT) editi el compte de l’usuari i li activi l’opció Els podrà consultar tots (Permet excepcions). D’aquesta manera es podran visualitzar tots els tràmits dels serveis existents en el moment d’assignar-li el rol i els que es posin en marxa en el futur. Si un usuari vol saber si té aquest permís actiu, només ha d’accedir  a la pestanya Configuració on des de El meu espai  podrà veure si [...]

GS – Opcions de Personalització en assignar un servei a un usuari

Les opcions disponibles en aquest apartat de la fitxa d’usuari a EACAT, permeten definir si els serveis de tramitació (Tràmits entre AAPP), s’assignaran de manera manual a l’usuari com en el cas de les aplicacions , o bé, es defineix  que l’usuari que s’està creant o editant, tingui assignats tots els serveis de Tràmits amb un determinat rol, tot i posteriorment, es poden personalitzar l’assignació dels rols i els serveis assignats de manera automàtica. [...]

GS – Per què no apareix un servei a la llista de serveis disponibles?

Si un determinat servei no apareix a la llista dels serveis disponibles (Assigna serveis), la causa pot ser que l’usuari ja disposi d’algun dels rols d’aquest servei. En aquest sentit, caldria cercar-lo pel buscador de serveis assignats a l’usuari i afegir els rols necessaris. [...]

GS – Per què un usuari no pot veure un servei autoritzat pel gestor?

El més comú sol ser que l’usuari no hagi tancat la sessió un cop autoritzat. Per tal que l’assignació dels permisos sigui efectiva, cal que l’usuari tanqui totes les finestres del navegador i torni a accedir a EACAT. També és possible que manqui algun dels permisos necessaris per poder visualitzar el servei. Veure FAQ: De quin rols ha de disposar un usuari, com a mínim, per a poder visualitzar un servei concret a EACAT tràmits? Cal tenir en compte que si no hi ha cap període actiu de presentació del tràmit, no es visualitza el menú a la pestanya on [...]

GS – Quin rol necessito per visualitzar un servei a EACAT tràmits?

Per a que es pugui visualitzar el servei, és necessari que el gestor d’usuaris assigni, el rol d’edició o signatura, d’aquest. En cas que només s’assigni el de visualització només es podran veure els assentaments de registre d’entrada i sortida d’aquest servei, a través de l’àrea general d’EACAT.   [...]

GS – Rols genèrics per als serveis de tramitació

Els rols comuns definits a la majoria dels serveis de tramitació a EACAT, són els següents: Consulta: Permet visualitzar els registres d’un determinat servei. Edició: Permet editar les trameses del servei. Edició i Signatura: Permet editar i signar les trameses del servei. Aquests tres rols són excloents. En aquest sentit, el  rol d’edició inclou el de consulta i el de signatura inclou tots tres. Per aquest motiu només es pot seleccionar un dels tres rols.  Els serveis que no tenen aquests tres rols, i inclouen altres com Signatura del representant, Signatura del president  no estan inclosos en l’assignació massiva de [...]

GS-Relació entre els títols estesos i abreujats dels serveis de Salut

El Departament de Salut publica un conjunt de serveis que possibilitaran la comunicació electrònica entre els seus serveis territorials i els ens locals. Els títols d’aquests serveis reprodueixen l’organització territorial d’aquest departament i, fins i tot en alguns casos diversos territoris s’agrupen en un sol servei. Tot això fa que els títols dels serveis siguin molt llargs. Com la part de Configuració de serveis  admet títols fins a 50 caràcters, aquests apareixen fragmentats i, moltes vegades, no es pot diferenciar un servei d’un altre.  Per aquest motiu, trobaràs els títols dels serveis abreujats , per tal que quedi al més [...]
Icona d'un globus terraqüi