A on es desen els documents dels serveis del Consorci AOC a DESA’L?

El Consorci AOC està posant en marxa una nova solució d’administració electrònica basada en la integració del servei DESA’L (el nostre repositori digital per emmagatzemar i custodiar els expedients i documents en fase de tramitació mentre aquests romanen oberts) amb els principals serveis del Consorci AOC (Via Oberta, EACAT tràmits, ERES, e-NOTUM, etc.) L’objectiu que […]

A on es desen les evidències o justificants de Via Oberta a DESA’L?

El primer servei que s’ha integrat amb DESA’L és el servei Via Oberta. D’aquesta manera, si ho sol·licites, els justificants o evidències (PDF) que s’obtenen de les consultes manuals a Via Oberta es desaran automàticament en el repositori DESA’L, dins l’expedient corresponent. Com saps, quan es fa una consulta a Via Oberta un dels paràmetres […]

Certificats admesos pel validador del Consorci AOC

Tal i com requereix  la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques al seu article 10, així com el propi Reglament (UE) 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, del 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació i els serveis de confiança per les transaccions electròniques en el mercat interior, les […]

Com assignar i modificar permisos d’accés als elements documentals?

Assignació i modificació dels permisos L’assignació o modificació dels permisos a les diferents entitats documentals (classe, expedient i document) es configura a la pestanya “Permisos” quan s’edita una d’aquestes entitats. Per assignar i/o  modificar els permisos cal tenir present les següents restriccions: A nivell de classe i expedient, només l’arxiver podrà veure la pestanya de […]

Com es mostren els resultats d’una cerca a DESA’L?

Un cop el sistema ha executat la cerca, el resultat es mostra en forma de graella al panell central de l’aplicació. En el resultat només es mostren documents. Sobre els documents retornats l’usuari podrà accedir al seu contingut o a les seves propietats (metadades) de la mateixa forma que quan navega pel quadre de classificació. […]

Com i quin usuari pot afegir documents a un expedient?

El document electrònic és la darrera unitat d’informació de DESA’L i s’ha de vincular necessàriament a un expedient. No es permet associar més entitats al document. Nota: Només el rol arxiver i els grups d’usuaris que tingui permisos d’escriptura en l’expedient  corresponent poden crear i gestionar els documents. Per crear un document cal entrar dins […]

Com i quin usuari pot crear expedients?

Tot expedient ha d’estar sempre associat a una classe del quadre de classificació, sense importar a quin nivell es trobi del quadre. Un expedient llavors no pot contenir ni classes ni altres expedients, només documents. Nota: Només el rol arxiver i els grups d’usuaris que tingui permisos d’escriptura en la classe corresponent poden donar d’alta […]

Com integrar-se amb els serveis web de DESA’L?

Opció 1.- Si no disposes del servei: Els passos a seguir per tal de portar a terme la integració d’una aplicació amb el servei DESA’L són els següents: Emplenar el formulari de sol•licitud del servei, completant l’annex d’integració. En aquest annex cal aportar les següents dades, necessàries per dur a terme l’autenticació de l’aplicació: IP […]

Com puc cercar un document a DESA’L?

Una de les principals funcionalitats que incorpora DESA’L, és un potent motor de cerca que ens permet localitzar qualsevol document que tinguem emmagatzemat en el repositori. A més a més, per tal de poder localitzar aquests documents, és imprescindible que l’usuari tingui permisos de lectura i/o escriptura, doncs en cas contrari no es mostraran. Per […]

Com puc consultar els expedients transferits a la plataforma iARXIU ?

Per facilitar la consulta dels expedients transferits, es tan fàcil com clicar a sobre de l’expedient que es desitja consultar i s’obrirà una nova finestra en el navegador mostrant l’expedient en la plataforma iARXIU. Quan es clica sobre de l’expedient transferit s’obre una nova finestra que permet consultar l’expedient dins de la plataforma iARXIU. Si […]

Com puc crear una classe del quadre de classificació?

Nota: Si no apareix el botó per “Crear Classe” tot i tenir assignat el rol d’arxiver, reviseu si el vostre ens ha sol·licitat l’alta al servei i ha rebut confirmació de finalització d’aquesta. Aquest servei està accessible per tal que es puguin visualitzar els documents desats automàticament tot i que no s’hagi sol·licitat l’alta però […]

Com s’assigna a un usuari de l’EACAT el rol d’arxiver?

El gestor d’usuaris de l’ens ha d’assignar a l’usuari que faci les tasques d’administració de DESA’L el rol d’arxiver. Per solucionar-ho és tant senzill com que el gestor d’usuaris del teu ens entri a la pestanya de configuració de la plataforma EACAT i cerqui l’usuari que tindrà el rol d’arxiver a DESA’L. Un cop dins […]

X