De quina manera puc organitzar i classificar els documents a DESA’L?

La pedra angular per organitzar la documentació és el quadre de classificació, entès com una estructura jeràrquica i lògica en la què es representen les funcions i les activitats de qualsevol organització que acaben generant expedients i/o documents. La gestió documental agrupa expedients d’una manera estructurada i, segons les bones pràctiques, aquesta estructura hauria de […]

Preguntes i dubtes freqüents

Qui pot utilitzar DESA’L? Qualsevol administració pública catalana, però molt especialment els ens petits i mitjans que no disposen d’un programa per al tractament i la gestió de documentació electrònica. Els usuaris d’aquestes administracions públiques han de ser usuaris de la plataforma EACAT. Hi ha alguns requeriments tècnics a tenir en compte per fer servir […]

Primers passos amb DESA’L

Consideracions prèvies Per fer ús de DESA’L cal que: L’ens  hagi sol·licitat formalment l’adhesió al servei al Consorci AOC mitjançant el formulari d’alta (enllaç) Que els usuaris que vulguin fer ús de DESA’L siguin usuaris de la plataforma EACAT. Configuració bàsica Un cop donat d’alta: El gestor d’usuaris de l’ens ha d’assignar un usuari de […]

X