Per què serveixen les plantilles a l’aplicació CÒPIA?

Gestió de plantilles Usuari responsable Aquesta funcionalitat només està visible al rol “Administrador servei”. Definició Les plantilles tenen la finalitat de configurar certs paràmetres de l’aplicació per facilitar als usuaris que han de generar les còpies autèntiques no hagin d’informar-los. Quan s’accedeix a la pantalla, el primer que es mostra és un cercador que permet […]

Primers passos per utilitzar l’aplicació CÒPIA dins de l’EACAT?

Requisits previs Per utilitzar de forma correcte l’aplicació web CÒPIA els passos que s’han de seguir són els següents: Tenir el rol adient per fer ús del servei. Instal·lar l’aplicació nativa al teu ordinador i iniciar-la cada cop que vulguis fer servir l’aplicació web de CÒPIA a l’EACAT (més informació). Afegir el domini copia.aoc.cat com […]

X