Com donar d’alta una plantilla a CÒPIA?

Alta d’una plantilla Usuari responsable Aquesta funcionalitat només està visible al rol “Administrador servei” Definició Les plantilles tenen la finalitat de configurar certs paràmetres de l’aplicació per facilitar als usuaris que han de generar les còpies autèntiques no hagin d’informar-los. Per donar d’alta una plantilla només cal emplenar uns camps que estan organitzats en dos […]

Com es crea una còpia autèntica a CÒPIA?

Creació d’una còpia autèntica Consideracions prèvies L’usuari ha d’obrir l’aplicació nativa per poder establir la connexió entre el dispositiu d’escaneig i l’aplicació web del servei CÒPIA  (més informació) Nota: Davant la complexitat de la configuració d’escàners en xarxa recomanem l’ús d’escàners locals. Pas 1: seleccionar una plantilla o sense Per generar la còpia només cal […]

Com finalitzar el procés d’escaneig si CÒPIA no ho fa automàticament?

Requisits previs: L’aplicació nativa ha d’estar en funcionament. Digitalitzar el document Quan l’usuari està digitalitzant un document en suport paper l’aplicació CÒPIA mostra la icona REC que indica que s’està processant l’escaneig del document: Ara bé, en alguns casos hem detectat que l’aplicació CÒPIA no finalitza de forma automàtica el procés de digitalització ja que […]

Com generar una còpia autèntica d’un document electrònic?

Requisits previs: L’aplicació nativa ha d’estar en funcionament. Avís important: Només es poden seleccionar documents en format pdf. A més a més, en alguns casos de formularis PDF “intel·ligents” (formularis protegits, amb camps de formularis, etc.) el comportament no és l’esperat ja que quan es puja el document es perd la informació emplenada i per […]

Com generar una còpia autèntica d’un document paper?

Requisits previs: L’aplicació nativa ha d’estar en funcionament. Digitalitzar el document Un cop dins del component, l’usuari per poder digitalitzar el document només ha de clicar al botó d’escàner de la part superior esquerra. Abans de digitalitzar el document, l’usuari pot seleccionar la mida del document original (A3 o A4) i també la resolució de […]

Com instal·lar l’aplicació nativa pel CÒPIA?

Important En la versió actual de l’aplicació nativa és imprescindible executar o obrir l’aplicació nativa cada cop que es vulgui fer servir. Un cop oberta podràs fer servir l’aplicació Còpia accedint a EACAT o bé el component web quan es faci ús del servei mitjançant integració.

Com puc sol·licitar un Segell Electrònic de l’AOC?

Segueix els següents passos: 1. Accedir a EACAT > Tràmits > Prestador Consorci AOC > Servei de certificació digital > T-CAT: Sol·licitud i renovació de certificats d'aplicació. El sol·licitant de certificats de dispositiu ha d'accedir a EACAT i identificar-se amb certificat digital. Nota: també pot accedir un usuari amb rol d’editor i deixar la sol·licitud [...]

Per què serveixen les plantilles a l’aplicació CÒPIA?

Gestió de plantilles Usuari responsable Aquesta funcionalitat només està visible al rol “Administrador servei”. Definició Les plantilles tenen la finalitat de configurar certs paràmetres de l’aplicació per facilitar als usuaris que han de generar les còpies autèntiques no hagin d’informar-los. Quan s’accedeix a la pantalla, el primer que es mostra és un cercador que permet […]

Primers passos per utilitzar l’aplicació CÒPIA dins de l’EACAT?

Requisits previs Per utilitzar de forma correcte l’aplicació web CÒPIA els passos que s’han de seguir són els següents: Tenir el rol adient per fer ús del servei. Instal·lar l’aplicació nativa al teu ordinador i iniciar-la cada cop que vulguis fer servir l’aplicació web de CÒPIA a l’EACAT (més informació). Afegir el domini copia.aoc.cat com […]

X