Catàleg de tràmits al Representa

El Consorci AOC posa a disposició de tots els ens el catàleg de tràmits que trobaràs a FitxerCataleg.xls, per al Representa. Aquest catàleg de tràmits, s’ha creat a partir del catàleg que podràs trobar al Model de quadre de classificació d’ajuntaments i consells comarcals (QdCAC).

Cada ens pot decidir si el catàleg de tràmits a utilitzar al Representa és el catàleg proposat per l’AOC, o bé, prefereix utilitzar un catàleg propi.  En cap cas, l’ens no pot modificar el catàleg cedit per l’AOC. Si un ens vol tenir catàleg propi, ho ha de sol·licitar al Consorci AOC mitjançant una Petició o bé al Formulari de sol·licitud d’alta del servei Representa.

Un ens amb un catàleg propi, pot cedir el seu catàleg cap a un altre ens, i novament, l’ens amb el catàleg cedit, no el podrà modificar.

 

Altres continguts sobre el catàleg de tràmits del representa:

Aquesta informació ha estat útil? NoSí
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ
Close Bitnami banner
Bitnami