Adjuntar documentació per a una tramitació atesa

Quan es selecciona aquest cas de tramitació:

El servei informa que en el moment de la inscripció de la representació, caldrà que el  funcionari habilitat signi aquesta representació en nom del ciutadà. És per aquest motiu, que quan se selecciona aquesta opció, el primer document que cal incorporar a la inscripció d’aquesta representació, sigui precisament el document de delegació de signatura que fa el ciutadà cap al funcionari habilitat:

En aquest cas, cal informar:

  • Descripció: Descripció del tipus de document que aportem a la representació. En aquest cas es tracta de la “Sol·licitud de delegació de signatura
  • Document: Podem incorporar el “document paper” que aporta el ciutadà, mitjançant:
    • Generant una còpia electrònica amb el servei de CÒPIA del Consorci AOC.
    • Carregant una còpia electrònica generada mitjançant altres serveis de còpies autèntiques electròniques de documents en suport paper.
Aquesta informació ha estat útil? NoSí (No Ratings Yet)
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ
Close Bitnami banner
Bitnami