Accés a EACAT amb contrasenya

PRIMER ACCÉS: En el primer accés apareix una finestra de canvi de contrasenya on s’ha d’indicar, com a antiga clau d’accés, la contrasenya actual que s’ha fet servir per accedir. S’ha d’indicar una nova tenint en compte que es fa distinció entre lletres majúscules i minúscules. Finalment s’ha de repetir la nova contrasenya definida per als propers accessos. En cas que l’usuari estigui donat d’alta en més d’un ens l’accés sempre serà amb el mateix usuari i contrasenya. Un cop accedeixi, apareixerà un desplegable a la part superior dreta d’EACAT que permetrà seleccionar l’ens amb el qual es vol treballar.

 

MODIFICACIÓ:  L’usuari pot modificar la seva contrasenya d’accés en qualsevol moment des de la pestanya “Configuració”. En cas d’oblit és possible demanar una de nova accedint a www.eacat.cat > Accediu> Problemes per accedir? El sistema demana indicar el NIF i l’adreça de correu electrònic (les dades que consten a EACAT). El sistema envia un correu electrònic amb una nova contrasenya que s’ha de modificar tant bon punt s’accedeix a EACAT per primer cop.

 

ERROR “El NIF i l’adreça no estan vinculats”: Error que apareix quan l’usuari no està indicant les dades tal com figuren a EACAT. Cal doncs revisar el correu que ha arribat a l’usuari amb les dades d’accés a la plataforma. Si les dades no són correctes, cal contactar amb el gestor d’usuaris a la plataforma EACAT per a que les revisi i modifiqui per tal que es pugui restablir la contrasenya de l’usuari.

Si es disposa de certificat digital, també es pot accedir a EACAT mitjançant aquest.

 

BLOQUEIG: Aquest missatge apareix quan l’usuari ha intentat accedir amb una contrasenya errònia tres vegades. Per seguretat EACAT bloqueja l’usuari de manera momentània, i passats 10 minuts podrà tornar a intentar-ho. En aquests casos és recomanable que passats els 10 minuts es sol·liciti una nova contrasenya des de l’apartat “Problemes per accedir?” de la pantalla d’inici.

 

ACCÉS A PREPRODUCCIÓ: Per als temes referents a la plataforma de proves d’EACAT, cal contactar amb la persona que ha facilitat, a l’usuari, les dades d’accés a preproducció d’EACAT per tal que presti el suport requerit.

Aquesta informació ha estat útil?
Sí
NoNo
El 76% l'ha trobat útil (17 vots)
Millora aquest contingut

0 Comentaris

    CA ES EN