Altres tipus de comunicacions electròniques

El servei e-NOTUM ofereix la possibilitat de fer comunicacions electròniques que no siguin notificacions, és a dir, qualsevol tipus de comunicació que des de l’administració es vulgui fer als interessats, però que per procediment administratiu no calgui que s’hagi de notificar de forma fefaent.

En aquests casos, l’administració pot utilitzar el servei e-NOTUM per fer aquest tipus de comunicacions, que tenen les característiques següents:

  • Una comunicació electrònica es podrà fer servir sempre que l’administració hagi de fer una comunicació a un interessat que per procediment adminsitratiu no requereixi una notificació fefaent
  • La comunicació electrònica no ha de complir els requisits legals de la notificació electrònica (veieu l’apartat Marc normatiu de la notificació electrònica)
  • El sistema acredita la data i hora en què la comunicació es posa a disposició de l’interessat. Per tant, es pot utilitzar en totes aquelles comunicacions en què calgui tenir constància que se li ha comunicat a l’interessat en un determinat dia i hora, però no calgui tenir constància de si l’interesat ha accedit o no al seu contingut
  • L’accés (o no accés) al contingut de la comunicació no té efectes jurídics

En resum, el servei de comunicacions electròniques és un complement al servei de notificacions electròniques, que permet fer servir la mateixa bústia de notificacions per dipositar tot tipus de comunicacions que no tinguin la categoria de notificacions electròniques.

Aquesta informació ha estat útil?
Sí
NoNo
El 100% l'ha trobat útil (15 vots)
Millora aquest contingut

0 Comentaris

CA ES EN