Estats de la notificació electrònica

Al servei e-NOTUM s’han definit 5 estats en què es pot trobar una notificació, des que es posa a disposició de l’interessat, fins que és acceptada o rebutjada per aquest. A la següent taula es detallen tots els estats de les notificacions a l’e-NOTUM, amb la descripció i els efectes jurídics aplicables en cada cas:

taula 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les notificacions electròniques tenen un estat inicial i un estat final, i el període de temps que transcorre des de l’estat inicial fins a l’estat final està limitat a 10 dies, que és el límit de temps que té l’interessat per accedir al contingut de la notificació, tal i com hem vist en l’apartat on hem explicat les característiques de les notificacions electròniques. El diagrama de flux dels canvis d’estat de la notificació electrònica es mostra a continuació:

 

Estats%20duna%20notificacio

Aquesta informació ha estat útil? NoSí
El 93% l'ha trobat útil (29 vots)
Millora aquest contingut

0 Comentaris

Icona d'un globus terraqüi