1.5 El anuncis de notificació que s’han de publicar al TEU també es poden publicar als taulers fins ara existents?

Sí. Prèviament i amb caràcter facultatiu, les Administracions podran publicar els anuncis de notificació en el DOGC, el BOP i/o en el tauler de l’Ajuntament de l’últim domicili de l’interessat.

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (+1 puntuación, 3 votos)
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ