1.4 Quin són els anuncis de notificació?

Són els anuncis que qualsevol Administració Pública ha de publicar quan els interessats en un procediment siguin desconeguts, s’ignori el lloc o el mitjà de la notificació, o bé un cop s’hagi intentat, no s’hagi pogut practicar.

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (+4 puntuación, 4 votos)
El 100% l'ha trobat útil (1 vots)