1.4 Quin són els anuncis de notificació?

Són els anuncis que qualsevol Administració Pública ha de publicar quan els interessats en un procediment siguin desconeguts, s’ignori el lloc o el mitjà de la notificació, o bé un cop s’hagi intentat, no s’hagi pogut practicar.

Aquesta informació ha estat útil? NoSí
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ
Close Bitnami banner
Bitnami