O serviço "JUS - Justificação do módulo económico atribuído aos juízes de paz - Call 2021" está ativado na EACAT

El Departament de Justícia posa a disposició de tots els ajuntaments dels municipis de Catalunya on hi ha jutjat de pau, el servei JUS- Justificació del mòdul econòmic 2021 del catàleg de tràmits d’EACAT, perquè feu arribar la documentació acreditativa justificativa del mòdul atorgat l’any 2021.

El termini per a la presentació d’aquesta justificació termina em 2 de maio de 2022.

Podeu consultar la llista dels atorgaments realitzats durant l’any 2021 a l’enllaç de la Seu judicial electrònica de Catalunya.

Trobareu més informació en la seva regulamentos.

X