O serviço "ACC - Subsídios aos órgãos locais para o desenho e implementação de Zonas de Baixa Emissão 2022" foi publicado na EACAT

O Departamento de Ação Climática, Alimentação e Agenda Rural abre o chamar d’ajuts als ens locals de Catalunya per al disseny i la implantació de Zones de Baixes Emissions per als anys 2021 i 2022 (ref. BDNS 602515).

Els municipis beneficiaris d’aquests ajuts són els que tenen una població compresa entre 50.000 i 100.000 habitants.

El termini per presentar les sol·licituds de subvenció termina em 31 de janeiro de 2022.

Você encontrará mais informações no deles bases regulatórias.

Para processar acesse Procedimentos, en el Catàleg de tràmits i, concretament, al servei ACC – Subvencions a ens locals per al disseny i la implantació de Zones de Baixes Emissions 2022.

X