world-gb20922835_640

Imatge de la terra de nit en l’hemisferi nord, que es troba il·luminat.

X