[Externa] Incidència detectada als serveis de consulta de dades d’Antecedents penals i delictes sexuals del Ministerio de Justicia de Via Oberta

Per causes alienes al Consorci AOC, s’ha detectat una incidència que afecta els serveis de consulta de dades d’Antecedents penals i delictes sexuals del Ministerio de Justicia de Via Oberta. A causa d’aquesta incidència, aquest servei no es troba disponible. Serveis afectats: Antecedents penals i delictes sexuals de Via Oberta Data inici: 22/10/2021 14:40 Trobareu […]

[Resolta][AOC] Incidència detectada al servei d’e-NOTUM que pot provocar errors intermitents a l’hora de generar notificacions

La següent incidència es troba actualment resolta: S’ha detectat una incidència que afecta el servei d’e-NOTUM que pot provocar errors intermitents a l’hora de generar notificacions. Aquest servei ja torna a estar disponible. Serveis afectats: e-NOTUM Data inici: 20/10/2021 15:00 Data fi: 21/10/2021 17:15 Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels […]

[Externa] Incidència detectada al servei Cl@ave

Per causes alienes al Consorci AOC, s’ha detectat una incidència que afecta el servei Cl@ave. A causa d’aquesta incidència, aquest servei no es troba disponible. Serveis afectats: VÀLid (Validador-PSIS, Signador centralitzat, etc.) Data inici: 21/10/2021 11:00 Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

[Resolta][Externa] Incidència detectada al servei de TGSS Vida Laboral de Via Oberta

La següent incidència es troba actualment resolta: Per causes alienes al Consorci AOC, s’ha detectat una incidència que afecta el servei de TGSS Vida Laboral de Via Oberta. Aquest servei ja torna a estar disponible. Serveis afectats: TGSS Vida Laboral(Via Oberta) Data inici: 21/10/2021 09:50h Data fi: 21/10/2021 13:41h Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació […]

[Resolta][Externa] Incidència detectada al servei de Registre d’entitats de Via Oberta

La següent incidència es troba actualment resolta: Per causes alienes al Consorci AOC, s’ha detectat una incidència que afecta els serveis de Registre d’entitats de Via Oberta. Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. Serveis afectats: Registre d’entitats de Via Oberta Data inici: 08/10/2021 12:30h Data fi: 14/10/2021 18:00h Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació […]

[Resolta] [Externa] Incidència detectada als serveis de e-Licita de e-Contractacio

La següent incidència es troba actualment resolta: Per causes alienes al Consorci AOC, s’ha detectat una incidència que afecta els serveis de e-Licita. Des del Departament d’Economia ens han informat que s’ha detectat una incidència al rendiment/connectivitat a Sobre Digital, que està afectant a l’accés a la configuració de sobres. A causa d’aquesta incidència, aquests serveis […]

[Externa] Incidència detectada al servei de Registre Mercantil de Via Oberta

Per causes alienes al Consorci AOC, s’ha detectat una incidència que afecta el servei de Registre Mercantil. Aquesta incidència pot provocar que alguns consums obtinguin l’error: “- Acceso no permitido. Datos de petición no válidos para sesión iniciada – “ Servei afectat: Registre Mercantil de Via Oberta. Data inici: 19/08/2021 Trobareu tota la informació sobre […]

[Resolta][Externa] Incidència detectada al servei de Dependència prestat per l’IMSERSO

La següent incidència es troba actualment resolta: Per causes alienes al Consorci AOC, s’ha detectat una incidència que afecta el servei de Dependència prestat per l’IMSERSO de Via Oberta. Els serveis tornen a estar disponibles. Serveis afectats: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) – Dependència – Via Oberta. Data inici: 27/08/2021 13:04h Data fi: 27/08/2021 13:47h Trobareu […]

[Resolta][AOC] Incidència detectada al servei d’Hèstia

La següent incidència es troba actualment resolta: S’ha detectat una incidència a l’hora d’accedir al servei d’Hèstia. Aquest servei ja torna a estar disponible. Servei afectat: Hèstia Data inici: 24/09/2021 08:00h Data inici: 24/09/2021 13:00h Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

[Resolta] [AOC] Incidència detectada i resolta als diferents serveis de l’AOC

S’ha detectat i resolt una incidència que afectava els diferents serveis de l’AOC. Serveis afectats: Trameses d’EACAT autoenviables, Còpia, Desa’l, e-Notum, e-Tauler, Registre Public de Contracte (RPC), e-Tram ,Vàlid, Via Oberta Data inici: 23/09/2021 15:05 Data fi: 23/09/2021 15:15 Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

[Resolta][AOC] Incidència a l’accés a Seu-e

La següent incidència es troba actualment resolta: A causa d’una incidència, no es pot accedir a Seu-e. El servei torna a estar disponible. Serveis afectats: Seu-e, Transparència, eTRAM2, MyGov Data inici: 23/09/2021 14:00h Data fi: 23/09/2021 18:15h Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’Estat dels serveis AOC.

[Resolta][Externa] Incidència detectada als serveis de Servei públic d’ocupació estatal (SEPE) – Via Oberta

La següent incidència es troba actualment resolta: Per causes alienes al Consorci AOC, s’ha detectat una incidència que afecta els serveis oferts pel Servei públic d’ocupació estatal (SEPE). Aquest servei  ja torna a estar disponible. Serveis afectats: Servei públic d’ocupació estatal (SEPE) – Via Oberta Data inici: 22/09/2021 15:57 Data inici: 22/09/2021 17:55 Trobareu tota […]

[Resolta][AOC] Incidència detectada al servei d’Hèstia

La següent incidència es troba actualment resolta: S’ha detectat una incidència a l’hora d’accedir al servei d’Hèstia. Aquest servei ja torna a estar disponible. Servei afectat: Hèstia Data inici: 21/09/2021 09:00h Data inici: 21/09/2021 10:30h Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

[Resolta] [Externa] Incidència detectada Incidència detectada al servei d’Identitat de Via Oberta

La següent incidència es troba actualment resolta: Per causes alienes al Consorci AOC, s’ha detectat una incidència que afecta els serveis d’Identitat de Via Oberta. Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. Serveis afectats: Identitat de Via Oberta. Data inici: 17/09/21 10:40h Data fi: 17/09/21 13:00h Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat […]

[Resolta] [Externa] Incidència detectada amb el servei d’antecedents penals de Via Oberta

La següent incidència es troba actualment resolta: Per causes alienes al Consorci AOC, s’ha detectat una incidència que afecta els serveis d’antecedents penals de Via Oberta a l’entorn de producció. Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. Serveis afectats: Antecedents penals – Via Oberta Data inici: 14/09/21 14:30h Data fi: 15/09/21 08:55h Trobareu tota la […]

[Resolta][AOC] Incidència detectada i resolta al servei idCAT i TCAT

S’ha detectat i resolt una incidència tècnica amb relació a l’emissió de certificats i renovació a idCAT i T-CAT. Serveis afectats: idCAT,T-CAT. Data inici: 09/09/2021 19:50 Data fi: 10/09/2021 09:51 Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

[Resolta] [Externa] Incidència detectada al servei de PSCP i e-Licita

La següent incidència es troba actualment resolta: Des del Departament d’Economia ens han informat que a causa d’una incidència aliena a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública es veu afectat, de manera aleatòria, l’enviament automàtic de correus des de la PSCP i les eines de licitació electrònica (Sobre Digital i Presentació telemàtica). Els correus […]

[Resolta][Externa] Incidència detectada als serveis de Deute amb la Seguretat Social i situació d’alta i TGSS Vida Laboral de Via Oberta

La següent incidència es troba actualment resolta: Per causes alienes al Consorci AOC, s’ha detectat una incidència que afecta els serveis Deute amb la Seguretat Social i situació d’alta i TGSS Vida Laboral de Via Oberta. Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. Serveis afectats: Deute amb la Seguretat Social i situació d’alta i TGSS […]