Signador centralitzat

Signador d'actuacions administratives automatitzades i custòdia centralitzada dels segells d'òrgan de forma segura

El Signador Centralitzat és la solució que dóna cobertura al concepte de sistema de signatura electrònica per a l’actuació administrativa automatitzada, tal com es descriu a la LAECSP (art.18, Llei 11/2007). Permet la custòdia i ús posterior de segells electrònics de les administracions públiques, òrgans o entitats de dret públic de Catalunya que ho sol·licitin, agilitzant la posada en marxa d’un sistema automatitzat de signatura electrònica de documents des d’un dispositiu remot.

Les claus associades al segell electrònic, resideixen en magatzems de claus protegits per un dispositiu criptogràfic segur (HSM). El dispositiu està certificat sota els criteris de Common Critera EAL4+, oferint les màximes garanties en matèria de seguretat i custòdia de claus.

Per fer ús del SC, cal realitzar una integració amb la interfície en forma de Servei Web, que segueix l’estàndard DSS-X (Digital Signature Services eXtended) d’OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards).

Formats de signatura suportats pel Signador Centralitzat:

  • CAdES, format de signatura binari recollit a l’especificació TS 101 733 d’ETSI, en les formes BES, EPES i ES-T (segell de temps embolcallat).
  • XAdES, format de signatura XML recollit a l’especificació TS 101 903 d’ETSI, en les formes BES, EPES i ES-T (segell de temps embolcallat).
  • PAdES, format de signatura per a documents PDF recollit a l’especificació TS 102 778 d’ETSI (fins la part 3) i amb segell de temps embolcallat inclòs si es sol·licita.

Beneficis

  • Disminueix el cost de la gestió de certificats de segell electrònic actuant com a repositori centralitzat.
  • Facilita la integració de la signatura automatitzada en les aplicacions corporatives a través de serveis web, eliminant la complexitat de l’adopció de la signatura per part d’aquestes.
  • Màximes garanties de seguretat, tant en les comunicacions com en la gestió de les claus i signatures. Disposa de la certificació Common Criteria EAL4+ (ALC_FLR.2).
  • Interoperabilitat de les signatures electròniques, basades en els estàndards europeus.

A qui va adreçat?

A totes les administracions públiques catalanes i els seus organismes vinculats que hagin detectat actes susceptibles de ser automatitzats amb el suport de la signatura electrònica i de l’ús de segells electrònics, d’acord als criteris establerts a la LAECSP.

Estat del servei

El Signador Centralitzat està en producció i s’ofereix a totes les administracions públiques catalanes.

Usuaris

  • Servei de còpia autèntica i compulsa de l’OPAE
  • Plataforma HERMES del Departament d’Interior

Cost del servei

El servei és gratuït per a totes les administracions públiques catalanes i els seus organismes vinculats. No està inclòs dins del servei l’emissió del certificat de segell electrònic.

Presentació del servei

En el següent document podeu trobar una breu descripció del Signador centralitzat:

Per a sol·licitar el servei Signador centralitzat, cal emplenar el formulari d’alta i lliurar-lo al Consorci AOC a través d’EACAT, en concret a l’apartat “Tràmits”, prestador “Consorci AOC”, tràmit “Sol·licitud Serveis AOC”:

La cessió dels certificats de segell que custodiarà el Consorci AOC s’haurà de portar a terme per una de les següents vies:

L’habilitació de l’accés a les aplicacions de les administracions als certificats de segell electrònic cedits al Consorci utilitzant el Signador Centralitzat es portarà a terme utilitzant el formulari d’alta. Caldrà que aquest formulari el signi el responsable del certificat cedit electrònicament, havent consignat l’aplicació que hi accedirà.

Termini d’alta del servei

Un cop rebuda tota la documentació correcta per part de l’ens, el Consorci AOC es compromet a donar d’alta als serveis en el termini de quinze dies hàbils en el 90% dels casos.

Per a qualsevol dubte o aclariment, podeu consultar el Portal de Suport de Signador Centralitzat.

Preparats per fer el pas?

El vostre ens pot estar beneficiar-se dels avantatges d'aquest servei en menys de 15 dies des de l'enviament de la vostra sol·licitud.

Connectem

La selecció de l'actualitat d'Administració Oberta a la vostra safata.

  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.
Fet amb tecnologia digital de DeMomentSomTres