e.FACT, la factura electrònica

El punt d'entrada de factures del sector públic català que estalvia 12€ per factura a les empreses i les AAPP

e.FACT, model de factura electrònica per a les administracions públiques catalanes

L’objectiu del servei de factura electrònica (e.FACT) és posar a disposició de les administracions públiques catalanes sistemes de recepció de factures electròniques per part dels seus proveïdors, aconseguint els beneficis lligats als procediments de facturació (estalvi de costos, agilització i homogeneïtzació de processos) i contribuint a l’impuls i a la difusió de l’ús de la factura electrònica a Catalunya.

L’e.FACT es basa en un model que simplifica les relacions administració-proveïdor en els processos de facturació i que ofereix la possibilitat de treballar amb les diferents plataformes existents, evitant imposicions tecnològiques o organitzatives ni a emissors ni a receptors, garantint el principi de neutralitat tecnològica.

Per tal de facilitar la tramitació de factures electròniques cap a les administracions catalanes provinents de qualsevol dels seus proveïdors, la solució e.FACT consta de tres elements centrals:

  • Un hub o intercanviador encarregat de la distribució del flux de factures i de la comunicació del seu estat.
  • Una bústia de lliurament de factures que facilita als proveïdors el seu enviament, per al cas que no disposin ja d’alguna solució de facturació electrònica de les existents al mercat.
  • Un portal de recepció de les administracions (portal del receptor).

Podeu consultar una descripció més detallada del servei e.FACT (50,13 kB)

Què és la factura electrònica?

Una factura electrònica és un document electrònic que:

 • Conté el mateix tipus d’informació que hi ha en una factura tradicional i que es transmet a través de mitjans electrònics
 • Té validesa legal quan du signatura electrònica avançada que garanteix l’autentificació, la integritat i el no repudi
 • És susceptible de ser tramés per mitjans electrònics i relaciona a clients i proveïdors

A més,

 • La llei obliga a conservar la factura electrònica juntament amb la signatura electrònica i el certificat digital durant el seu període de prescripció.

Si necessiteu més informació de la factura electrònica, consulteu www.facturae.es

Beneficis

Entre els avantatges que suposa l’e.FACT destaquen:

Per a les administracions públiques

 • Reducció dels temps de tramitació interna en cada administració.
 • Les administracions podran anticipar els seus plans de Tresoreria ja que les obligacions de pagament poden veure’s de forma anticipada i automatitzada a partir del moment en el que s’efectuen els serveis o es lliuren els subministraments.
 • Major eficiència en la gestió, auditoria i inspecció.
 • Estalvi d’espai i gestió més efectiva de l’arxiu. Eliminació de l’obligatorietat d’imprimir les factures en paper.

Per als proveïdors

 • Intercanvi de la informació sense error entre l’Administració i proveïdors (les dades originals arriben a destí per mitjans electrònics sense cap tipus d’entrada manual)
 • Registre d’entrada de les factures electròniques per part de les administracions en un termini màxim de 24h des del seu lliurament, així com la reducció dels temps de tramitació.
 • Com a proveïdors disposareu de totes les garanties en la recepció i registre de les factures i podreu agilitzar l’inici de còmput dels terminis de cobrament.
 • Estalvi de costos en la generació i emissió de factures en format electrònic enlloc de la factura en paper.

Estat del servei

El servei es troba disponible per a totes les administracions públiques catalanes.

Ens i usuaris destacats en l’ús de l’e.FACT

Actualment hi ha 1.659 ens adherits a l’e.FACT. Des d’aquí podeu consultar el llistat d’ens adherits al servei e.FACT, així com les corresponents bústies de lliurament.

Com a usuaris destacats, a continuació us facilitem un llistat d’ens de referència en l’ús de l’e.FACT, per aquells ens locals que tingueu dubtes en la implantació del servei:

 • Diputació de Barcelona
 • Consell Comarcal del Vallès Oriental
 • Ajuntament de Sant Just Desvern

Així mateix, disposeu d’una relació de les empreses que ja emeten factures electròniques a les administracions públiques catalanes i el volum:

Els informes d’activitat mensuals del serveis AOC inclouen informació actualitzada mes a mes, sobre e.FACT (volum de factures per administració, volum de factures per empresa, volum de factures per plataforma,percentatge de rebutjos, etc.)

Cost del servei

La prestació del servei e.FACT no comporta cap cost per a les administracions públiques catalanes.

Presentació del servei

La facturació electrònica entre les empreses i l’Administració catalana (2,53 MB)

Aquí podeu veure amb més detall l’entorn visual del servei e.FACT (946,42 kB)

Proveïdors integrats

Consulteu la taula de proveïdors integrats amb l’e.FACT al Portal de suport

Full de ruta 2016 – 2017

Noves funcionalitats de la plataforma

  Versió 2016:

 • Implementació orden HAP 1650 2015
 • Incorporació nous estats de la factura
 • Integració amb DESA’L
 • Portal de emissió i consulta massiva de factures per part dels emissors
 Versió 2017:

 • Funcionalitat eFACT completa en Serveis Web (WS-SOAP) com a mecanisme alternatiu al FTP
 • Generació informes i explotació dades des del portal del receptor
 • Integració de l’eFACT com a emissor de factures cap a FACe
 • Actualització portal del receptor
 • Incorporació DIR3
 • Millores portal de custòdia de les factures electròniques

 

Ús del servei

 Suport a les AAPP en les auditories del registre comptable de factures 2017
Transformar el registre delegat i migració dels ens cap a MUX 2017
Suport i acompanyament en el procés de canvi de la integració mitjançant els serveis web (elaboració de manuals, guies, clients d’integració) 2017

Si sou un ens local

Per sol·licitar el servei, cal que prèviament estigueu donats d’alta a l’EACAT i envieu el formulari següent degudament emplenat al Consorci AOC a través de l’EACAT, en concret a l’apartat “Tràmits” prestador “Consorci AOC”, tràmit “Sol·licitud Serveis AOC”. Cal que el formulari estigui signat electrònicament pel/per la secretari/ària de l’ens.

Si desitgeu que a la bústia de lliurament del vostre ens hi figuri el vostre logo, ens el podeu fer arribar adjunt a la tramesa. El format del logo ha de ser en .gif amb una alçada màxima de 65 píxels.

Si sou un departament de la Generalitat o un organisme depenent

Per sol·licitar el servei, cal que prèviament estigueu donats d’alta a l’EACAT i us adreceu a la Intervenció General que és qui està liderant la factura-e dins d’àmbit de la Generalitat.

Trobareu més informació a la web del Departament d’Economia i Coneixement.

Si sou una plataforma privada de serveis de factura electrònica per a les empreses o bé sou un proveïdor de programari comptable per als ens locals

Per a poder-vos adherir al servei cal enviar a suport@aoc.cat el formulari següent:

Per a poder adaptar els vostres sistemes i poder enviar o rebre factures des del servei e.FACT consulteu les guies i altra informació al Portal de suport per a empreses.

Termini d’alta del servei

Un cop rebuda tota la documentació correcta per part de l’ens, el Consorci AOC es compromet a donar d’alta aquest servei en el termini de quinze dies hàbils en el 90% dels casos.

Accediu al Portal de suport per a empreses de l’e-FACT per trobar ajuda adaptada a les necessitats de les empreses.

Per a qualsevol dubte o aclariment, podeu consultar el Portal de Suport d’e.FACT.

Sabíeu que…

…l’ús de la factura electrònica suposa un estalvi de 12 euros per factura a les Administracions Públiques?

 

…durant el 2017 es van lliurar 2,9 milions de factures electròniques a través de l’e.FACT?

 

Aquesta és la relació d’empreses que emeten factures electròniques a les administracions públiques catalanes i el seu volum

Dades del servei

Us mostrem les dades d’activitat de l’e.FACT de l’AOC

Preparats per fer el pas?

El vostre ens pot estar beneficiar-se dels avantatges d'aquest servei en menys de 15 dies des de l'enviament de la vostra sol·licitud

Connectem

La selecció de l'actualitat d'Administració Oberta a la vostra safata.

 • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.
CA ES EN