Subhasta electrònica

Servei de gestió de subhastes electròniques per a l'adjudicació de contractacions amb importants oportunitats d'estalvi

La Subhasta electrònica és un mecanisme iteratiu de selecció d’ofertes que compta amb un dispositiu electrònic d’avaluació automàtica al que es pot recórrer per a qualsevol procediment de contractació en el que resulti adient.

L’aplicatiu és una eina desenvolupada pel Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. El Consorci AOC hi col·labora amb l’objectiu que els ens locals que hi estiguin interessats puguin utilitzar-la.

A qui va adreçada

A totes les administracions locals catalanes i el seu sector públic dependent.

Estat del servei

El servei està a producció i es troba disponible per a totes les administracions públiques catalanes.

Usuaris

Actualment hi ha 23 ens donats d’alta al servei Subhasta electrònica.

Cost del servei

El model de finançament del servei de subhasta electrònica requerirà de la participació econòmica d’aquestes institucions per tal de col·laborar en el finançament dels costos derivats. En aquest sentit la Comissió Executiva del Consorci AOC ha aprovat el següent preu públic (per subhasta electrònica realitzada tenint en compte un import fix més un import variable):

– Import fix: 83,00 euros

– Import variable: 2% de l’estalvi generat (Diferència entre el preu inicial de licitació i el preu final d’adjudicació).

L’import variable cobreix tasques d’assessorament, suport, formació i altres en el procés de subhasta, variables en funció de la seva complexitat.

No obstant s’estableix un topall màxim de 1.000,00 euros per subhasta independentment de l’import de l’estalvi obtingut.

Tots els preus indicats estan expressats sense IVA.

En tot cas, aquest servei no tindrà cap cost ni repercussió econòmica en aquelles empreses licitadores que participin o siguin adjudicatàries de les subhastes. Això facilita l’assoliment dels objectius de millora de la concurrència i d’optimització de les ofertes econòmiques que les empreses licitadores presentin en el procés de subhasta electrònica, millorant així l’eficiència dels serveis públics als que aquests processos estan associats.

Presentació del servei
Presentació del servei Subhasta electrònica (470,50 kB)

Millores
El passat 20 de juliol de 2016 es va posar en marxa la versió iQuotes 11.5.
Contingut de la versió:

  • Desenvolupament millores demandades per alguns ens.
  • Extreure executable del paquet principal d’instal·lació.
  • Generació automàtica del document resum.
  • Afegir a la bitàcola la traça amb l’import de les licitacions rebutjades per l’eina.

Per sol·licitar el servei, cal que envieu el formulari següent degudament emplenat a l’adreça de correu especificada en el mateix formulari. Cal que el formulari estigui signat electrònicament pel/per la secretari/ària de l’ens:

Per a qualsevol dubte o aclariment, podeu consultar el Portal de Suport d’e-Contractació.

23% d’estalvi

suposa l’adjudicació d’un expedient mitjançant la subhasta electrònica

212 subhastes electròniques

s’han realitzat entre 2011 i 2016

Preparats per fer el pas?

El vostre ens pot estar beneficiar-se dels avantatges d'aquest servei en menys de 15 dies des de l'enviament de la vostra sol·licitud.

Connectem

La selecció de l'actualitat d'Administració Oberta a la vostra safata.

  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.
CA ES EN