Comunicació de domicili

Servei que permet al ciutadà comunicar el seu de domicili a la resta d’administracions de del seu ajuntament

La comunicació de les dades de domicili és un servei que facilita que el ciutadà, mitjançant el seu ajuntament, pugui sol·licitar la comunicació telemàtica de les seves dades de residència a diverses administracions públiques amb totes les garanties tècniques i jurídiques. Aquest servei està disponible per a aquells ajuntaments que hagin realitzat la connexió telemàtica de les seves dades de Padró amb la plataforma del Consorci AOC, sigui directament, o a través d’un ens supramunicipal.

El marc general regulador d’aquest servei és el “Conveni de Col·laboració entre el Ministeri d’Administracions Públiques, el Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, el Consorci Administració Oberta de Catalunya i el Consorci Localret, per a la posada en marxa del servei de comunicació de canvi de domicili” (Barcelona, 10 d’octubre de 2006). Aquest conveni regula la prestació del servei telemàtic de comunicació de dades de domicili adreçat a tots els ciutadans residents a Catalunya i defineix que serà prestat pel Consorci AOC. Inclou també les diferents cartes de servei i condicions tècniques específiques.

A qui va adreçat

Aquest servei està a disposició dels ens locals de Catalunya, que poden prestar-lo al ciutadans en dues modalitats:

Presencialment a les oficines municipals a instància de l’empleat públic (amb el corresponent consentiment del ciutadà), que inicia la tramitació telemàtica sobre el seu programari de gestió del padró d’habitants (amb integració via serveis web), o via “EACAT>Via Oberta”

Usuaris

Actualment, aquest servei l’ofereixen 19 ajuntaments que representen el 36% de la població. Podeu consultar la llista d’ens que ofereixen la comunicació de dades de domicili.

Beneficis

L’objecte del servei és evitar que el ciutadà hagi de presentar certificats o volants del padró municipal d’habitants en paper, i per aconseguir-ho, s’ofereix un servei de col·laboració interadministrativa que facilita l’intercanvi de la informació dels interessats relativa al seu domicili de residència necessària per a la realització de diversos tràmits i gestions amb diferents administracions. Actualment:

El servei està a producció i es troba disponible per a tots els ajuntaments catalans.

Cost del servei

La prestació d’aquest servei no comporta cap cost per a les administracions públiques catalanes.

Requisits previs

1. Disposar del Conveni de Col·laboració entre el Consorci AOC i els ajuntaments per a l’expedició telemàtica de volants del Padró Municipal d’Habitants:

2. Haver-se configurat com a cedent de les dades del PMH, ja sigui directament, o a través d’un ens supramunicipal. Vegeu “Més informació”

3. Si s’ofereix a la ciutadania la modalitat telemàtica, disposar de l’e-TRAM i sol·licitar el tràmit de “Comunicació de domicili” que desprès s’haurà de publicar al web municipal.

4. Si s’ofereix a la ciutadania la modalitat presencial, recollir i custodiar el corresponent consentiment del ciutadà de la comunicació de domicili realitzada.

Per a qualsevol dubte o aclariment, podeu consultar el Portal de Suport de Comunicació de les dades de domicilio contactar amb el Centre d’Atenció a l’Usuari del Consorci AOC.

“Participarem en la prova pilot de signatura biomètrica aplicada al servei de canvi de domicili”

Carmen Lavado
Ajuntament de Gavà

160.898 comunicacions

de canvi de domicili efectuades durant el 2016

Preparats per fer el pas?

El vostre ens pot estar beneficiar-se dels avantatges d'aquest servei en menys de 15 dies des de l'enviament de la vostra sol·licitud.

Connectem

La selecció de l'actualitat d'Administració Oberta a la vostra safata.

  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.
Fet amb tecnologia digital de DeMomentSomTres