[Resolta] [Externa] Incidència detectada al servei de Registre de vehicles i conductors de Via Oberta en l’entorn de producció

La següent incidència es troba actualment resolta: Per causes alienes al Consorci AOC, s’ha detectat una incidència que afecta els serveis de Registre de vehicles i conductors de Via Oberta en l’entorn de producció. A causa d’aquesta incidència, aquests serveis no es troben disponibles. Serveis afectats: Registre de vehicles i conductors de Via Oberta Data […]

[Resolta][Externa]Incidència detectada al servei de Cadastre de Via Oberta

La següent incidència es troba actualment resolta: Per causes alienes al Consorci AOC, s’ha detectat una incidència que afecta el servei de CADASTRE. Aquest servei ja torna a estar disponible. Servei afectat: Cadastre de Via Oberta. Data inici: 15/06/2021 15:15 Data fi: 15/06/2021 17:15 Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat […]

[Resolta][Externa]Incidència detectada al servei de Cadastre de Via Oberta

La següent incidència es troba actualment resolta: Per causes alienes al Consorci AOC, s’ha detectat una incidència que afecta el servei de CADASTRE. Aquest servei ja torna a estar disponible. Servei afectat: Cadastre de Via Oberta. Data inici: 14/06/2021 11:35 Data fi: 15/06/2021 09:15 Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat […]

[Resolta][Externa] Incidència detectada en el servei de Títol Familia Nombrosa, Servei d’Ocupació i Discapacitats de Via Oberta

La següent incidència es troba actualment resolta: Per causes alienes al Consorci AOC, s’ha detectat una incidència que afecta als serveis deTítol Familia Nombrosa (TFN), Servei d’Ocupació (SOC) i Discapacitats (ICASS) de Via Oberta. Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. Serveis afectats: Títol Familia Nombrosa (TFN), Servei d’Ocupació i Discapacitats (ICASS) – Via Oberta […]

[Resolta][Externa] Incidència detectada als serveis de Servei públic d’ocupació estatal (SEPE)- Via Oberta

La següent incidència es troba actualment resolta: Per causes alienes al Consorci AOC, s’ha detectat una incidència que afecta els serveis oferts pel Servei públic d’ocupació estatal (SEPE). Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. Serveis afectats: Servei públic d’ocupació estatal (SEPE) – Via Oberta Data inici: 09/06/2021 09:34 Data fi: 11/06/2021 09:09 Trobareu tota la […]

[Resolta][Externa] Incidència detectada als serveis de consulta de dades d’Antecedents penals i delictes sexuals del Ministerio de Justicia de Via Oberta

La següent incidència es troba actualment resolta: Per causes alienes al Consorci AOC, s’ha detectat una incidència que afecta els serveis de consulta de dades d’Antecedents penals i delictes sexuals del Ministeri de Justicia de Via Oberta. Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. Serveis afectats: Antecedents penals i delictes sexuals – Via Oberta Data […]

[Resolta][Externa] Incidència detectada als serveis del Ministeri d’Educació de Via Oberta.

La següent incidència es troba actualment resolta: Per causes alienes al Consorci AOC, s’ha detectat una incidència que afecta els serveis del Ministeri d’Educació de Via Oberta. Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. Serveis afectats: Via Oberta Data inici: 08/06/2021 09:33h Data fi: 08/06/2021 12:59h Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de […]

[Resolta][Externa] Incidència detectada als serveis oferts pel Ministeri de Justícia

La següent incidència es troba actualment resolta: Per causes alienes al Consorci AOC, s’ha detectat una incidència que afecta els serveis oferts pel Ministeri de Justícia Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. Serveis afectats: Registre civil i Antecedents penals de Via Oberta Data inici: 02/06/2021 18:25 Data fi: 03/06/2021 09:02 Trobareu tota la informació […]

[Resolta][Externa] Incidència detectada als serveis de consulta de dades d’Antecedents penals i delictes sexuals del Ministerio de Justicia de Via Oberta

La següent incidència es troba actualment resolta: Per causes alienes al Consorci AOC, s’ha detectat una incidència que afecta els serveis de consulta de dades d’Antecedents penals i delictes sexuals del Ministerio de Justicia de Via Oberta. Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. Serveis afectats: Antecedents penals i delictes sexuals – Via Oberta Data […]

[Finalitzada][Externa] Intervenció programada al servei Dependència de Via Oberta per al dia 20 de Maig entre les 14:30 i les 16:30

La intervenció duta a terme al servei Dependència de Via Oberta el dia 20 de Magic entre les 14:30 i les 16:30 ha finalitzat correctament a la data i hora previstes. Els serveis es troben restablerts. Serveis afectats: Dependència – Via Oberta Data inici: 20/05/2021 14:30 Data fi: 20/05/2021 16:30 Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació […]

[Resolta][Externa] Incidència detectada i resolta als serveis de la Generalitat de Catalunya de Via Oberta

S’ha detectat i resolt una incidència que afectava als serveis de la Generalitat de Catalunyade Via Oberta. Serveis afectats: Títol de família nombrosa, Títol de família monoparental, Demandants d’Ocupació, Discapacitats, Estat de deute amb l’ATC i Registre d’Entitats Jurídiques – Via Oberta Data inici: 19/05/2021 09:00h Data fi: 19/05/2021 09:20h Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al […]

[Resolta][Externa] Incidència detectada al servei de titulacions de Via Oberta

La següent incidència es troba actualment resolta: Per causes alienes al Consorci AOC, s’ha detectat una incidència que afecta els serveis de titulacions de Via Oberta. A causa d’aquesta incidència, aquests serveis no es troben disponibles. Serveis afectats: Titulacions de Via Oberta Data inici: 10/5/2021 9:30 h Data fi: 11/05/2021 10:26h Trobareu tota la informació […]

[Resolta][Externa] Incidència detectada al servei de Títol de família nombrosa de Via Oberta del dia 03/05/2021 a les 21:30 fins el dia 04/05/2021 a les 09:30

La següent incidència es troba actualment resolta: Per causes alienes al Consorci AOC, s’ha detectat una incidència que afecta al servei de Títol de família nombrosa. Aquest servei ja torna a estar disponible. Servei afectat: Títol de família nombrosa (Via oberta) Data inici: 03/05/2021 21:30 Data fi: 04/05/2021 09:30 Trobareu tota la informació sobre qualsevol […]

[Resolta][Externa] Incidència detectada al servei de Titulacions de Via Oberta

La següent incidència es troba actualment resolta: Per causes alienes al Consorci AOC, s’ha detectat una incidència que afecta el servei de Titulacions de Via Oberta. Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. Serveis afectats: Titulacions de Via Oberta Data inici: 23/04/2021 10:30h Data fi: 26/04/2021 18:20h Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al […]

[Resolta][Externa] Incidència detectada als serveis de Títol de família nombrosa i Títol de família monoparental de Via Oberta

La següent incidència es troba actualment resolta: Per causes alienes al Consorci AOC, s’ha detectat una incidència que afecta els serveis Títol de família nombrosa i Títol de família monoparental. Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. Serveis afectats: Títol de família nombrosa i Títol de família monoparental. Data inici: 12/04/2021 17:00. Data fi: 20/04/2021 […]

[Resolta][AOC] Incidència tècnica detectada als serveis del AOC

La següent incidència es troba actualment resolta: S’ha detectat una incidència que afecta als serveis de Via Oberta, Registre unificat (MUX), Perfil del contractant (PSCP), idCAT, FUE Local, EACAT, e-FACT, e-VALISA, e-TRAM, e-VALISA, e-TRAM, e-LICITA. Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. Serveis afectats: Via Oberta, Registre unificat (MUX), Perfil del contractant (PSCP), idCAT, FUE […]

[Resolta][Externa] Incidència detectada al servei Prestacions socials públiques de Via Oberta

La següent incidència es troba actualment resolta: Per causes alienes al Consorci AOC, s’ha detectat una incidència que afecta els serveis Prestacions socials públiques Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. Serveis afectats: Prestacions socials públiques (Via Oberta) Data inici: 14/04/2021 14:20 Data fi: 14/04/2021 18:15 Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web […]

[Resolta][Externa] Incidència detectada als serveis TGSS Vida Laboral, Deute amb la Seguretat Social i situació d’alta oferits per la TGSS de Via Oberta

La següent incidència es troba actualment resolta: Per causes alienes al Consorci AOC, s’ha detectat una incidència que afecta els serveis TGSS Vida Laboral, Deute amb la Seguretat Social i situació d’alta Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. Serveis afectats: TGSS Vida Laboral, Deute amb la Seguretat Social i situació d’alta (Via Oberta) Data […]

[Finalitazada][Externa] Intervenció programada als serveis TGSS Vida Laboral, Prestacions socials públiques, Deute amb la Seguretat Social i situació d’alta, de Via Oberta per al dia 18 d’Abril entre les 08:20 i les 11:20

La intervenció duta a terme als serveis Deute amb la Seguretat Social i situació d’alta, TGSS Vida Laboral el dia 18 d’Abril entre les 08:20 i les 11:20 ha finalitzat correctament a la data i hora previstes. Els serveis es troben restablerts. Serveis afectats: TGSS Vida Laboral, Prestacions socials públiques, Deute amb la Seguretat Social […]

[Resolta][Externa] Incidència detectada al servei d’Estrangeria de Via Oberta oferit pel Ministeri d’Interior

La següent incidència es troba actualment resolta: Per causes alienes al Consorci AOC, s’ha detectat una incidència que afecta el servei d’Estrangeria Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. Servei afectat: Estrangeria (Via Oberta) Data inici: 12/04/2012 14:30 Data fi: 12/04/2012 17:00 Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis […]

[Resolta][Externa] Incidència detectada als serveis oferts per l’Agència Tributària

La següent incidència es troba actualment resolta: S’ha detectat una incidència que afecta els serveis per l’Agència Tributària. Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. Serveis afectats: Dades tributaries, Renda i Impost d’Activitats Econòmiques de Via Oberta Data inici: 08/04/2021 9:55 Data inici: 08/04/2021 16:31 Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de […]

[Resolta] [Externa] S’ha detectat una incidència que provoca errors intermitents als serveis oferts pel Ministeri de Justícia

La següent incidència es troba actualment resolta: Per causes alienes al Consorci AOC, s’ha detectat una incidència que provoca errors intermitents als serveis oferts pel Ministeri de Justícia. Serveis afectats: Registre civil i Antecedents penals de Via Oberta Data inici: 07/04/2021 8:54 Data fi: 08/04/2021 17:40 Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web […]

Close Bitnami banner
Bitnami