[Resolta] Incidència en els serveis de l’AOC afectada pel Registre Unificat

S’ha detectat una incidència associada a la creació d’assentaments entre les 00:40h i les 11:00h. Els serveis que requereixen la creació d’assentaments s’han vist afectats (Tramitacions electròniques, notificacions electròniques, eTram, e-Licita, etc…) El servei ha funcionat intermitentment entre les 8:00h i les 9:30h. Finalment s’han solucionat tots els problemes a partir de les 11:00h.

[Resolta] Incidència detectada al servei Registre Unificat (MUX)

S’ha resolt la incidència que afectava al servei de registre i les seves modalitats associades. S’ha tornat a activar la modalitat de consum MUX_CONSULTA. Per a més informació sobre aquesta incidència podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport.

[Resolta] Incidència en alguns Serveis de l’AOC

Us informen que ha quedat resolta la incidència que afectava alguns dels serveis de l’AOC com: EACAT, e-NOTUM, Via Oberta, Registre Unificat. Si teniu qualsevol dubte sobre aquesta incidència, podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport.

[Finalitzada] Intervenció programada per tasques de manteniment

A causa d’una intervenció programada per al dimecres 29/08 a les 15.30 hores  diversos serveis i plataformes de l’AOC es poden veure afectats. La durada estimada de la intervenció és de 30 minuts. Els serveis que quedaran afectats seran: Via Oberta e-NOTUM e-TAULER EACAT Registre Unificat (MUX) Per a més informació sobre aquesta intervenció podeu contactar amb nosaltres a […]

[Resolta] Incidència en alguns Serveis de l’AOC.

S’ha resolt la incidència que afectava alguns del serveis de l’AOC, com: EACAT, e-NOTUM, Via Oberta, Registre Unificat.   Si teniu qualsevol dubte sobre aquesta incidència, podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport.

[Resolta]Incidència detectada al servei Registre Unificat (MUX)

Ha quedat resolta la incidència detectada al voltant de les 11:05 del 14 d’agost, on hem començat a patir una degradació del sistema amb afectació exclusiva al servei de Registre Unificat (MUX), produint errors a determinades consultes del registre auxiliar o d’obtenció de documents. Per millorar el servei s’havia hagut de parar temporalment la funcionalitat […]

[Finalitzada]Intervenció programada a diferents serveis del AOC

S’ha finalitzat correctament la intervenció programada per al dijous 19/07 a les 19 hores, per una migració dels NFS de EACATTR, diversos serveis i plataformes del AOC es podien veure afectats. Els únics serveis que no ha afectat són: PSIS PSA SSC (trusted) iArxiu Signador VALID (després de tornar a convertir-ho en totalment aïllat ) […]

[Resolta] Afectació als registres principals

S’ha resolt satisfactòriament la incidència que afectava a les crides dels registres principals i provocava que es registrés a EACAT com a registre auxiliar. Per a més informació podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport