Web AOC | Suport | T-CAT | Contacte

Regulació T-CAT

Polítiques i pràctiques actuals:

 • Política general de certificació (CA|ES)

La Política General de Certificació és el document jurídic bàsic del Servei de Certificació del Consorci Administració Oberta de Catalunya. És el document on es defineixen els conceptes bàsics sobre la infraestructura de certificació i els criteris comuns per a la gestió de les Entitats de Certificació.

jerarquia_scd_2016

 • Textos de divulgació (CA|ES|EN)

Els textos divulgatius tenen per finalitat la difusió dels aspectes fonamentals continguts en la Declaració de Pràctiques de Certificació i la Política de Certificació (en endavant, PdC) del Consorci Administració Oberta de Catalunya en relació amb el certificats electrònics no entenent-se, en cap cas, que desenvolupa, amplia o modifica la citada DPC i PdC de l’AOC.

 • Declaració de Pràctiques de EC-ACC (CA|ES)
 • Declaració de Pràctiques de EC-SECTORPUBLIC (CA|ES|EN)
 • Declaració de Pràctiques de EC-CIUTADANIA (CA|ES)

La declaració de pràctiques de certificació és un document que estableix les condicions en què es gestionen les Entitats de Certificació i el cicle de vida dels certificats emesos per aquestes Entitats de Certificació, d’acord amb l’article 19 de la Llei 59/2003, de 19 de novembre, de Signatura Electrònica.

 • Perfils de certificats emesos per la EC-SECTORPUBLIC (CA|ES|EN)
 • Perfils de certificats emesos per la EC-CIUTADANIA (CA|ES)

 

Els perfils de certificat són documents tècnics que estableixen l’estructura lògica dels certificats, permeten conèixer la informació que inlcou el certificat i l’organització d’aquesta informació en les diferents seccions o camps i els seus usos.

Polítiques i Declaracions de Pràctiques de Certificació període previ a l’entrada en vigor del reglament EIDAS (5/8/2016 fins 9/5/2018):

 • Política general de certificació (CA|ES)
 • Declaració de Pràctiques de EC-ACC (CA|ES)
 • Declaració de Pràctiques de EC-GENCAT (CA|ES)
 • Declaració de Pràctiques de EC-SAFP (CA|ES)
 • Declaració de Pràctiques de EC-AL (CA|ES)
 • Declaració de Pràctiques de EC-PARLAMENT (CA|ES)
 • Declaració de Pràctiques de EC-UR (CA|ES)
 • Declaració de Pràctiques de EC-URV (CA|ES)
 • Declaració de Pràctiques de EC-idCAT (CA|ES)
 • Declaració de Pràctiques de EC-SECTORPUBLIC (CA)
 • Declaració de Pràctiques de EC-CIUTADANIA (CA)

Online Certificate Status Protocol (OCSP)

El protocol OCSP (Online Certificate Status Protocol (RFC 2560) permet validar l’estat d’un certificat digital de manera més eficient que a través de la verificació de les Llistes de Revocació de Certificats (CRL).

Tots els certificats emesos per CATCert inclouen una referència al servei de validació OCSP. Això permet la validació automatitzada de l’estat del certificat a través d’aquest protocol.

Des d’aquesta pàgina podreu consultar el perfil i el certificat que signa la resposta de validació OCSP de la jerarquia a la que pertany el certificat a validar

Llista de certificats revocats

Des d’aquesta pàgina podeu consultar tots aquells certificats que per diferents motius han estat donats de baixa.