Regulació T-CAT

Web AOC | Suport | T-CAT | Contacte

Regulació del Servei de Certificació Digital

Polítiques i Declaracions de pràctiques vigents:

La declaració de pràctiques de certificació és un document que estableix les condicions en què es gestionen les Entitats de Certificació i el cicle de vida dels certificats emesos per aquestes Entitats de Certificació, d’acord amb el Reglament (UE) núm. 910/2014, del Parlament Europeu i del Consell de 23 de juliol de 2014 (EIDAS).

 • Declaració de Pràctiques de Certificació de l’Entitat de Certificació del Consorci AOC (CA|ES|EN)

Les Polítiques de Certificació defineixen els conceptes bàsics sobre la infraestructura de certificació i els criteris per a la gestió específica de cada família de certificats emesos per les Entitats de Certificació.

 • Política de Certificació per a Certificats Personals del Sector Públic (CA|ES|EN)
 • Política de Certificació per a Certificats de Ciutadania (CA|ES|EN)
 • Política de Certificació per a Dispositius i Infraestructures (CA|ES|EN)

Els textos divulgatius tenen per finalitat la difusió dels aspectes fonamentals continguts en la Declaració de Pràctiques de Certificació i la Política de Certificació (en endavant, PdC) del Consorci Administració Oberta de Catalunya en relació amb el certificats electrònics no entenent-se, en cap cas, que desenvolupa, amplia o modifica la citada DPC i PdC de l’AOC.

 • Textos de divulgació (CA|ES|EN)

Els perfils de certificat són documents tècnics que estableixen l’estructura lògica dels certificats, permeten conèixer la informació que inlcou el certificat i l’organització d’aquesta informació en les diferents seccions o camps i els seus usos.

 • Perfils de certificats ( CA|ES|EN)

Documentació del període del 31/03/2022 fins al 08/06/2022:

   • Declaració de Pràctiques de Certificació de l’Entitat de Certificació del Consorci AOC (CA|ES|EN)
   • Política de Certificació per a Certificats Personals del Sector Públic (CA|ES|EN)
   • Política de Certificació per a Certificats de Ciutadania (CA|ES|EN)
   • Política de Certificació per a Dispositius i Infraestructures (CA|ES|EN)
   • Textos de divulgació (CA|ES|EN)
   • Perfils de certificats ( CA|ES|EN)

Documentació del període del 20/07/2021 fins al 30/03/2022:

   • Declaració de Pràctiques de Certificació de l’Entitat de Certificació del Consorci AOC (CA|ES|EN)
   • Política de Certificació per a Certificats Personals del Sector Públic (CA|ES|EN)
   • Política de Certificació per a Certificats de Ciutadania (CA|ES|EN)
   • Política de Certificació per a Dispositius i Infraestructures (CA|ES|EN)
   • Textos de divulgació (CA|ES|EN)
   • Perfils de certificats ( CA|ES|EN)

Documentació del període del 27/01/2021 fins al 20/07/2021:

   • Declaració de Pràctiques de Certificació de l’Entitat de Certificació del Consorci AOC (CA|ES|EN)
   • Política de Certificació per a Certificats Personals del Sector Públic (CA|ES|EN)
   • Política de Certificació per a Certificats de Ciutadania (CA|ES|EN)
   • Política de Certificació per a Dispositius i Infraestructures (CA|ES|EN)
   • Textos de divulgació (CA|ES|EN)
   • Perfils de certificats ( CA|ES|EN)

Documentació del període del 03/08/2020 fins al 27/01/2021:

   • Declaració de Pràctiques de Certificació de l’Entitat de Certificació del Consorci AOC (CA|ES|EN)
   • Política de Certificació per a Certificats Personals del Sector Públic (CA|ES|EN)
   • Política de Certificació per a Certificats de Ciutadania (CA|ES|EN)
   • Política de Certificació per a Dispositius i Infraestructures (CA|ES|EN)
   • Textos de divulgació (CA|ES|EN)
   • Perfils de certificats ( CA|ES|EN)

Documentació del període del 21/5/2020 fins al 02/8/2020:

   • Declaració de Pràctiques de Certificació de l’Entitat de Certificació del Consorci AOC (CA|ES|EN)
   • Política de Certificació per a Certificats Personals del Sector Públic (CA|ES|EN)
   • Política de Certificació per a Certificats de Ciutadania (CA|ES|EN)
   • Política de Certificació per a Dispositius i Infraestructures (CA|ES|EN)
   • Textos de divulgació (CA|ES|EN)
   • Perfils de certificats ( CA|ES|EN)

Documentació del període del 31/3/2020 fins al 21/5/2020:

   • Declaració de Pràctiques de Certificació de l’Entitat de Certificació del Consorci AOC (CA|ES|EN)
   • Política de Certificació per a Certificats Personals del Sector Públic (CA|ES|EN)
   • Política de Certificació per a Certificats de Ciutadania (CA|ES|EN)
   • Política de Certificació per a Dispositius i Infraestructures (CA|ES|EN)
   • Textos de divulgació (CA|ES|EN)
   • Perfils de certificats ( CA|ES|EN)

Documentació del període del 24/7/2019 fins al 31/3/2020:

   • Declaració de Pràctiques de Certificació de l’Entitat de Certificació del Consorci AOC (CA|ES|EN)
   • Política de Certificació per a Certificats Personals del Sector Públic (CA|ES|EN)
   • Política de Certificació per a Certificats de Ciutadania (CA|ES|EN)
   • Política de Certificació per a Dispositius i Infraestructures (CA|ES|EN)
   • Textos de divulgació (CA|ES|EN)
   • Perfils de certificats ( CA|ES|EN)

Documentació del període del 26/7/2018 fins al 24/7/2019:

   • Declaració de Pràctiques de Certificació de l’Entitat de Certificació del Consorci AOC (CA|ES|EN)
   • Política de Certificació per a Certificats Personals del Sector Públic (CA|ES|EN)
   • Política de Certificació per a Certificats de Ciutadania (CA|ES|EN)
   • Política de Certificació per a Dispositius i Infraestructures (CA|ES|EN)
   • Textos de divulgació (CA|ES|EN)
   • Perfils de certificats ( CA|ES|EN)

Documentació del període del 9/5/2018 fins al 26/7/2018:

   • Política general de certificació (CA|ES)
   • Textos de divulgació (CA|ES|EN)
   • Declaració de Pràctiques de EC-ACC (CA|ES)
   • Declaració de Pràctiques de EC-SECTORPUBLIC (CA|ES|EN)
   • Declaració de Pràctiques de EC-CIUTADANIA (CA|ES)
   • Perfils de certificats emesos per la EC-SECTORPUBLIC (CA|ES|EN)
   • Perfils de certificats emesos per la EC-CIUTADANIA (CA|ES)

Polítiques i Declaracions de Pràctiques de Certificació període previ a l’entrada en vigor del reglament EIDAS (5/8/2016 fins 9/5/2018):

   • Política general de certificació (CA|ES)
   • Declaració de Pràctiques de EC-ACC (CA|ES)
   • Declaració de Pràctiques de EC-GENCAT (CA|ES)
   • Declaració de Pràctiques de EC-SAFP (CA|ES)
   • Declaració de Pràctiques de EC-AL (CA|ES)
   • Declaració de Pràctiques de EC-PARLAMENT (CA|ES)
   • Declaració de Pràctiques de EC-UR (CA|ES)
   • Declaració de Pràctiques de EC-URV (CA|ES)
   • Declaració de Pràctiques de EC-idCAT (CA|ES)
   • Declaració de Pràctiques de EC-SECTORPUBLIC (CA)
   • Declaració de Pràctiques de EC-CIUTADANIA (CA)
   • Perfils de certificats (CA)

Polítiques i Declaracions de Pràctiques de Certificació anteriors (període entre el 2011 i 2016):

Online Certificate Status Protocol (OCSP)

El protocol OCSP (Online Certificate Status Protocol (RFC 2560) permet validar l’estat d’un certificat digital de manera més eficient que a través de la verificació de les Llistes de Revocació de Certificats (CRL).

Tots els certificats emesos per CATCert inclouen una referència al servei de validació OCSP. Això permet la validació automatitzada de l’estat del certificat a través d’aquest protocol.

Podreu consultar el perfil i el certificat que signa la resposta de validació OCSP de la jerarquia a la que pertany el certificat a validar a la pàgina comprovar la T-CAT.

Llista de certificats revocats

A la pàgina comprovar la T-CAT podreu consultar tots aquells certificats que per diferents motius han estat donats de baixa.

X