O procedimento "Subsídios para a modernização e gestão sustentável das artes do espectáculo e das infra-estruturas musicais dos Fundos da UE de Nova Geração" é publicado na EACAT

El Departament de Cultura, a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, obre la convocatòria de les subvencions per a la modernització i la gestió sostenible de les infraestructures d’arts escèniques i musicals amb càrrec als Fons Next Generation UE.

El termini para a apresentação de candidaturas finalitza el 14 de febrer de 2022.

Trobareu més informació a les bases reguladores dins el Site do departamento.

Per descarregar-vos el formulari de sol·licitud i els documents annexos (pressupost i projecte), heu d’anar a Procedimentos, Catálogo de procedimentos, Departamento de Cultura, CLT - OSIC - Bolsas - Artes Cênicas, Música e Artes Visuais.

X