Conferência sobre Ética, Boa Governação e Compras Públicas

Data hora
Suporte
10: 00 - 14: 00


En les darreres dècades, la preocupació pel bon funcionament de les institucions ha anat assolint un alt grau de rellevància a les agendes polítiques i de gestió pública d’arreu del món. Un cop constatades empíricament les limitacions de la nova gestió pública, l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) i altres organitzacions internacionals han cridat l’atenció pel que fa a la rellevància del bon funcionament administratiu, per tal de gaudir d’un marc adequat socialment, que sigui democràtic i sotmès a l’imperi de la llei. La pandèmia del coronavirus ha mostrat la importància d’aquesta bona gestió pública per a la societat.

En aquest sentit, per exemple, el dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre “Principis per als serveis públics que contribueixen a l’estabilitat del règim democràtic” assenyala que “quan tots els serveis públics s’adhereixen sistemàticament als principis de legalitat, proporcionalitat i igualtat de tracte i fan efectiu el dret a una bona Administració, reforcen tant la confiança en l’estat de dret i la democràcia com la resistència dels ciutadans enfront de les promeses populistes”. També destaca la manera com “uns serveis públics transparents contribueixen de manera decisiva a la lluita contra la corrupció i, en conseqüència, a la prestació de serveis fiables i rendibles”.

Amb aquest punt de partida, i tenint en compte les mesures existents del bon govern a Catalunya i les possibilitats de millora, la jornada pretén aclarir els conceptes de bon govern i bona administració i relacionar-los, distingint-los amb d’altres com els de govern obert, ètica o integritat.

Alvos

Analitzar els diversos instruments per fer efectiva la bona administració (regulació dels conflictes d’interessos, dels codis de conducta, dels plans antifrau, dels grups d’interès, de la intel·ligència artificial, la utilització de les aportacions de les ciències conductuals, etc.).
Reflexionar sobre la seva aplicació actual i futura específica en l’àmbit de la contractació pública.

Destinatários: professionals de l’Administració pública de Catalunya.

programa

De 10 h a 10:30 h – “Una nova Administració per a un nou model d’estat”, a càrrec d’Ismael Peña López, Director de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

De 10:30 h a 11:45 h – “El bon govern, el dret a una bona administració i la bona gestió pública: eines per a la seva garantia”, a càrrec de Juli Ponce Solé, Catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona.

D’11:45 h a 12:15 h – Pausa

De 12:15 h a 13:30 h – “Contractació oberta i integritat: què aporta la digitalització?”, a càrrec d’Agustí Cerrillo Martínez, Catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Oberta de Catalunya.

De 13:30 h a 14 h – Torn obert de paraula

metodologia: Aquesta activitat s’impartirà en les mateixes dates i horaris en dues modalitats: presencial i en línia. La inscripció només es pot fer a una de les dues modalitats. Només es certificarà a l’alumnat que assisteixi de forma presencial a l’activitat.

Dia e hora: 31 de gener, de 10 a 14 h.

Lugar: Escola de Administração Pública da Catalunha

Registros: cal emplenar el formulário de registro

Deixe um comentário

X