T-CAT
Suport > T-CAT > Resultats de Cerca de Suport

Resultat de la teva cerca

Hi ha 2 resultats.

Com saber quantes persones de l’ens disposen de certificats digitals?

La persona Responsable del Servei de Certificació Digital de l’ens, pot consultar a la carpeta del subscriptor, apartat informes. Es poden seguir el passos indicats a l’apartat informes del  Manual de la carpeta del subscriptor. En el cas que, el Responsable de Servei no pugui accedir a la carpeta del subscriptor,  pot consultar els fulls […]

Funcionalitats de la Carpeta del Subscriptor

A la Carpeta del Subscriptor, el Responsable de Servei té disponibles les següents opcions: Opcions Descripció Pendents de Lliurar Permet realitzar l’operativa de lliurament de certificats digitals: En suport T-CAT En programari Descarregar els certificats (ja lliurats) que no es distribueixen en targeta T-CAT (programari). Lliurats Permet fer cerques sobre l’estat de lliurament de tots […]

CA ES EN