Presentació i objectius

Els objectius d’aquest curs son:

 1. Presentació del Servei d’e-Contractació del Consorci AOC.
 2. Coneixement del funcionament de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública del Consorci AOC, així com de les novetats funcionals incorporades al servei.
 3. Coneixement del funcionament del servei e-Licita: presentació d’ofertes telemàtiques i Sobre Digital.
 4. Introducció al funcionament del Registre Públic de Contractes (RPC)

Dates i llocs

Dates:

 • Girona – 1/3/2019
 • Barcelona – 11/3/2019
 • Lleida – 10/5/2018
 • Barcelona – 16/9/2019
 • Girona – 20/9/2019
 • Lleida – 8/11/2019
 • Reus – 19/11/2019

Les inscripcions als cursos es gestionen des de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. Cerqueu l’activitat i accediu al formulari corresponent. Si cerqueu només activitats amb inscripció oberta, no us apareixeran en cas que les places del curs estiguin exhaurides.

Lloc:

 • Barcelona: Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), Carrer Girona nº 20, Barcelona.
 • Girona: Escola d’Administració Pública de Catalunya (Delegació Girona), Pl. Pompeu Fabra nº 1, Girona.
 • Lleida: Parc Científic i Tecn. Agroalimentari de Lleida, Edifici H1 2ª planta – C/ Joc de Bola nº 18, Lleida
 • Tarragona: Multimèdia Tarragona, SL, C/ Apodaca nº 6, 1ºA, Tarragona

Programa

1.- Presentació de la Llei de contractes del sector públic, la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

 • Presentació Plataforma de Serveis de Contractació Pública: funcionalitats i evolució.
 • Presentació e-Licita: Sobre Digital 2.0 (projecció de configuració de sobres, presentació d’oferta i obertura de pliques) i Presentació Telemàtica d’Ofertes.
 • Introducció al funcionament del Registre Públic de Contractes: funcionalitats i aplicació.

2.- Dubtes i preguntes.

Certificat d'aprofitament

A l’alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives, se li expedirà un certificat d’assistència corresponent a 4 hores lectives per part de l’EAPC.