RPC
Suport > RPC > e-Contractació - Contacte

A qui m’adreço si tinc dubtes?

T’ajudem a trobar el suport precís en cada fase:

 

 

Plataforma de Serveis de Contractació Pública

  • Vull gestionar la publicació de contractes al Perfil de Contractant

Per incidències, consultes o propostes de millora, sobre el funcionament de l’aplicació de gestió de publicació de les fases de licitació pots adreçar-te als contactes de sota en funció del tipus d’ens al que pertanys:

Ens de la Generalitat | Ens locals i Universitats

  • Vull saber més sobre les novetats de la Llei a PSCP

Per a consultar les novetats sobre les adaptacions de PSCP a la nova Llei de Contractes del Sector Públic (9/2017), pots veure la informació publicada al Blog de e-Contractació

Sobre Digital 2.0

  • Tinc dubtes sobre l’alta al Sobre Digital 2.0

Consulta les novetats sobre la implantació de l’eina que permet la presentació de licitacions telemàtiques a través de PSCP al següent enllaç.

  • Tinc consultes tècniques sobre el funcionament del servei

Per a consultes/incidències relacionades amb l’ús del servei,  pots adreçar-te als contactes de sota en funció del tipus d’ens al qual pertanys:

Ens de la Generalitat | Ens locals i Universitats

  • Suport a empreses licitadores:

Les empreses licitadores disposen del material de suport disponible en aquest enllaç. Aquelles empreses que tinguin incidències tècniques o dubtes que no es puguin resoldre amb la documentació disponible, hauran de contactar amb volsatres per tal que ens les traslladeu des del vostre òrgan de contractació a través del formulari de contacte. Consulteu més informació sobre el suport a empreses definit per l’ús de les eines de contractació en aquest enllaç.

Ens locals i Universitats

Registre Públic de Contractes

  • Tinc dubtes sobre l’alta del servei RPC

Per a consultes/incidències relacionades amb la gestió d’alta/baixa del servei, contacta a través del formulari corresponent:

Ens de la Generalitat | Ens locals i universitats

  • Tinc dubtes sobre la gestió d’usuaris del servei RPC

Consulta les indicacions del manual al respecte, i si encara tens dubtes o incidències, contacta a través del formulari corresponent:

Ens de la Generalitat | Ens locals i universitats

  • Tinc consultes tècniques sobre el funcionament del servei

Per a incidències amb l’RPC, i qüestions sobre les dades trameses i a informar, contacta amb:

Ens de la Generalitat | Ens locals i universitats

 

X