Applet d’e-signatura

Cercador

CÒPIA

DESA’L

e-Contractació

e-FACT

e-FACT Empreses

e-NOTUM

e-TAULER

e-TRAM

EACAT

FUE Local

Hèstia

iARXIU

PSA

Registre unificat – MUX

Representa

Segell de temps

Signador centralitzat

Vàlid

Validador

Via Oberta

Via Oberta: documentació específica de cada servei

    X