Voorwaarden dienstverlening

In dit document vindt u de laatste versie van de algemene voorwaarden voor het verlenen van AOC Diensten met hun datum van goedkeuring door het Uitvoerend Comité van het AOC Consortium. U vindt het document ook direct voorafgaand aan deze release:

Specifieke prestatievoorwaarden

Er zijn diensten die, gezien hun bijzonderheden, ook specifieke leveringsvoorwaarden hebben. In geval van twijfel of discrepanties tussen de specifieke overeenkomst en de algemene, prevaleren de specifieke voorwaarden boven de generieke. In deze documenten vindt u de laatste versie van de specifieke voorwaarden met hun datum van goedkeuring door het Uitvoerend Comité van het AOC Consortium. Als je het hebt gewijzigd, vind je ook de versie van het document direct voor het huidige:

Betrekkingen met het publiek

Intern beheer

Elektronische handtekening en beveiliging

Wijzigingsbeheer

Lage diensten van het AOC Consortium

Als u een gebruiker bent van een van de diensten van het AOC Consortium en u wilt ons op de hoogte stellen van uw verzoek om u af te melden, doe dit dan via de procedure “Service uitschrijvingsverzoek” van de dienst “Service uitschrijven” in de “Procedures” sectie, “AOC Consortium” geldschieter

Twijfels of vragen

Heeft u een probleem of vraag? Adres al Klantenservicecentrum (CAU) van het AOC-consortium.

Prijzen openbare certificeringsdiensten (SCD):

X