Validació d’esquemes de les integracions via serveis web cap a la PCI

En cas que obtingueu un error d’esquema a la resposta de la vostra petició a la PCI, podeu utilitzar el següent procediment per validar la vostra petició amb els esquemes de manera manual:

  • Accedir a Notepad++
  • Crear un arxiu nou: Archivo > Nuevo
  • Posar-ho en format UTF-8: Codificación > Codificar en UTF-8
  • Posar el contingut de les dades genèriques
  • Anar a validar sel·leccionant la ruta del XSD nou :  Plugins > XML Tools > Validate now
  • Revisar els possibles errors de validació

Els esquemes genèrics de PCI els podreu trobar a: https://www.aoc.cat/knowledge-base/plataforma-de-col-laboracio-administrativa-2/

Els esquemes específics de cada servei els podeu trobar dins del llistat de l’apartat d’Integració: https://www.aoc.cat/portal-suport/portal-de-suport-dintegradors/idservei/integracio/

Per a qualsevol dubte podeu contactar a través del Portal de Suport d’Integradors.

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (Ninguna valoración todavía)
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ
X