Un ens català pot estar adherit al FACe i no adherit a l’e.FACT?

. Ara bé, ara mateix, l’adhesió també a e.FACT ofereix més avantatges que només l’adhesió a FACe.

El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i el Consorci AOC han signat un acord per a garantir la interoperabilitat entre els punts general d’entrada de factura FACE i e.FACT per tal que els ens catalans puguin rebre factures d’ambdós punts indistintament.

Això permet, doncs, que els ens donats d’alta a e.FACT poden rebre factures dels seus proveïdors a través d’e.FACT i FACe, indiferentment i de forma transparent.

 

Aquesta informació ha estat útil? NoSí
El 63% l'ha trobat útil (8 vots)
Millora aquest contingut

0 Comentaris

CA ES EN