Tancar expedients d’EAIA

Acció que es du a terme si de l’estudi i la valoració fets pels serveis socials, o per bé l’EAIA es posa de manifest que la situació de l’infant o adolescent està normalitzada, i que per tant, no es troba en situació de risc de desemparament ni en risc social, s’arxivarà l’expedient i es comunicarà als progenitors, tutors o guardadors i al/a la remitent.

Tancar l’expedient

Per a tancar un expedient únicament cal clicar al botó “Tanca” que es mostra en la següent imatge:

Per tancar un expedient cal indicar el motiu del tancament escollint entre les opcions existents en el deslligable Motiu del Tancament, i a continuació prémer el botó “Accepta” per confirmar el tancament.

El tancament de l’expedient queda reflectit tant a la caràtula de l’expedient, com a la pestanya d’Evolució del mateix expedient.

Tot i haver tancat l’expedient, mentre aquest està tancat, es poden realitzar actuacions, com per exemple assessoraments, les quals es tindran en compte a nivell estadístic.
L’estat de tancat es pot assimilar a l’estat d’Alta, tenint en compte que el tancament també participa a nivell estadístic.

Per reobrir l’expedient cal prémer sobre el botó “Reobrir exp.”, que es troba al mateix espai que abans ocupava el botó “Tanca”.

Aquesta informació ha estat útil? NoSí
El 100% l'ha trobat útil (1 vots)
Close Bitnami banner
Bitnami