A quin nivell es gestionen les sèries documentals?

Les sèries documentals són creades pels arxivers i/o administrador d’ens i es vinculen a un ens i/o fons determinat de la seva competència. L’arxiver pot definir i assignar les polítiques de gestió del cicle de vida a aquest nivell i així aquestes es podran aplicar a tots els PIA que formen part de la sèrie […]

Quines altres operacions estan permeses en la gestió de les sèries documentals?

Usuari: arxiver i/o administrador d’ens A part de crear les sèries documentals, l’usuari pot realitzar les següents operacions: Modificar metadades de la sèrie documental Permet modificar algunes metadades de la sèrie documental. No es permet modificar el títol ni el codi de classificació, doncs és el vincle amb les metadades dels paquets. Per modificar el […]

X