Què significa “Com desitja realitzar el tractament d’evidències dels paquets d’informació a ingressar”?

Antecedents El servei d’evidència electrònica té per finalitat garantir la fiabilitat de les signatures electròniques al llarg del temps. En concret, ofereix un servei per: mantenir les evidències de la validesa de les signatures electròniques; garantir la cadena de confiança mitjançant la incorporació d’una signatura o segell d’arxiu a nivell de paquet d’informació, a la […]