Documentació de suport a la integració amb els serveis web de DESA’L

Consideracions prèvies Per consumir els serveis web de DESA’L, cal fer-ho a través de la PCI (Plataforma de Col·laboració Interadministrativa). La PCI és un conjunt de sistemes i components orientats a la total disponibilitat dels serveis amb garanties de màxima seguretat en el servei i en l’accés a les dades. La documentació següent conté les […]