Funcionalitats de la Carpeta del Subscriptor

A la Carpeta del Subscriptor, el Responsable de Servei té disponibles les següents opcions: Opcions Descripció Pendents de Lliurar Permet realitzar l’operativa de lliurament de certificats digitals: En suport T-CAT En programari Descarregar els certificats (ja lliurats) que no es distribueixen en targeta T-CAT (programari). Lliurats Permet fer cerques sobre l’estat de lliurament de tots […]

X