URLs d’accés als frontals de la PCI

Les URLs del clúster d'interoperabilitat (per productes del servei Via Oberta) són: Frontal síncron https://serveis3-pre.iop.aoc.cat/siri-proxy/services/Sincron Frontal asíncron https://serveis3-pre.iop.aoc.cat/siri-proxy/services/Asincron Frontal asíncron-resposta https://serveis3-pre.iop.aoc.cat/siri-proxy/services/AsincronResposta WSDL frontal síncron https://serveis3-pre.iop.aoc.cat/siri-proxy/wsdl/Sincron.wsdl WSDL frontal asíncron https://serveis3-pre.iop.aoc.cat/siri-proxy/wsdl/Asincron.wsdl WSDL frontal asíncron-resposta https://serveis3-pre.iop.aoc.cat/siri-proxy/wsdl/AsincronResposta.wsdl Les URLs del clúster d'aplicacions són: Frontal síncron https://serveis3-pre.app.aoc.cat/siri-proxy/services/Sincron Frontal asíncron https://serveis3-pre.app.aoc.cat/siri-proxy/services/Asincron Frontal asíncron-resposta https://serveis3-pre.app.aoc.cat/siri-proxy/services/AsincronResposta WSDL frontal síncron https://serveis3-pre.app.aoc.cat/siri-proxy/wsdl/Sincron.wsdl WSDL frontal asíncron [...]
X