S’ha publicat una fase i no apareix a la part pública (FRONT)

A la part pública només apareixerà l’anunci si:  – Ha arribat l’hora exacta de publicació de la fase. – La data de fi de publicació al perfil (dades bàsiques de l’anunci) és posterior a la data i hora actuals,  – L’anunci no és del tipus Negociat sense publicitat d’accés exclusiu.

Si es volen notificar electrònicament, des de l’e-TRAM, les resolucions dels tràmits als ciutadans per tal que tinguin validesa jurídica, com s’ha de fer?

Cal fer arribar el formulari de modificacions publicat a la pàgina que es pot trobar seguint la ruta Serveis – e-TRAM – Pestanya “Com sol·licitar-ho?” del web del Consorci AOC. www.aoc.cat. Un cop rebuda la sol·licitud de modificacions, s’activarà, als tràmits, una casella que permet recollir el consentiment de l’interessat per a rebre notificacions electròniques. […]

Si la targeta que he rebut té alguna dada errònia què he de fer?

En aquest punt cal diferenciar entre els certificats sol·licitats en paper al Consorci AOC (primera emissió) i els casos en que s’hagi sol·licitat per l’EACAT. – En els casos de primer certificat: Verificar si als documents de sol·licitud enviats a Consorci AOC (sol·licitud + certificat de dades) s’indicaven les dades correctes. Un cop comprovades les […]

SIG – Què vol dir “certificat invàlid o revocat”, en enviar un PDF?

Poden ser diversos els motius que fan que en enviar un PDF mitjançant el botó "Envia" del PDF o a través de la finestreta de registre d'EACAT el resultat de l'enviament sigui "Certificat de signatura invàlid o revocat" o "Signatura del formulari invàlida". Els motius que tenim detectats són: 1. Que el certificat no sigui [...]

Sol·licitud de certificats digitals a través d’EACAT

El Servei de Certificació Digital va dirigit a les administracions públiques usuàries de la plataforma EACAT, tant les que enviïn les sol·licituds de certificats digitals directament a l’AOC com les que estiguin associades a una Entitat de Registre T-CAT (p.e; Consell Comarcal). Contingut relacionat: El Certificador troba errades en sol·licitud feta a través de l’EACAT […]