S’ha publicat una fase i no apareix a la part pública (FRONT)

A la part pública només apareixerà l’anunci si:  – Ha arribat l’hora exacta de publicació de la fase. – La data de fi de publicació al perfil (dades bàsiques de l’anunci) és posterior a la data i hora actuals,  – L’anunci no és del tipus Negociat sense publicitat d’accés exclusiu.

Si la targeta que he rebut té alguna dada errònia què he de fer?

En aquest punt cal diferenciar entre els certificats sol·licitats en paper al Consorci AOC (primera emissió) i els casos en que s’hagi sol·licitat per l’EACAT. – En els casos de primer certificat: Verificar si als documents de sol·licitud enviats a Consorci AOC (sol·licitud + certificat de dades) s’indicaven les dades correctes. Un cop comprovades les […]

SIG – Què vol dir “certificat invàlid o revocat”, en enviar un PDF?

Poden ser diversos els motius que fan que en enviar un PDF mitjançant el botó "Envia" del PDF o a través de la finestreta de registre d'EACAT el resultat de l'enviament sigui "Certificat de signatura invàlid o revocat" o "Signatura del formulari invàlida". Els motius que tenim detectats són: 1. Que el certificat no sigui [...]

Sol·licitud de certificats digitals a través d’EACAT

El Servei de Certificació Digital va dirigit a les administracions públiques usuàries de la plataforma EACAT, tant les que enviïn les sol·licituds de certificats digitals directament a l’AOC com les que estiguin associades a una Entitat de Registre T-CAT (p.e; Consell Comarcal). Contingut relacionat: El Certificador troba errades en sol·licitud feta a través de l’EACAT […]

X