Relació entre la classificació de certificats i el Servei Validador

Un cop classificat el prestador de serveis de certificació i els seus perfils de certificats, el Consorci AOC relaciona els camps del perfil classificat amb els mateixos camps que utilitza el Validador per a que quan es realitzi una signatura electrònica amb aquell perfil, pugui ser validada. Així, per a poder validar una signatura realitzada […]

Renovar certificats digitals personals; T-CAT, T-CAT P o d’aplicació

El Consorci AOC envia dos correus electrònics, avisant de la caducitat dels certificats, al titular i al responsable del servei de l’ens que constava en el moment de l’emissió del certificat concret. Aquests correus s’envien els 60 dies previs a la caducitat del certificat i si no s’ha renovat amb les mateixes dades als 30 dies […]

Requisits tècnics mínims per ser Entitat de Registre idCAT?

Per entrar a la web d'operador idCAT, la configuració de l'equip de l'operador ha de ser la següent: - Sistema Operatiu: Windows 10. - Navegador: Internet Explorer 11.0. No es permet l'accés amb altres navegadors. - Afegir als llocs de confiança del navegador l'adreça: https://*.idcat.cat - Darrera versió de Java instal·lada. - Connexió: Els Ports TCP/IP [...]
X