Quan desapareix l’expedient de la part pública?

Els expedients s’esborren passat un marge d’uns dies des del seu arxivament (els arxiva l’administrador). La traça dels expedients arxivats que pot consultar l’administrador d’òrgan mai no desapareix de l’eina de gestió, sinó que perdura, fins i tot, quan l’expedient s’ha esborrat de la Plataforma de Contractació Pública. 

Què cal fer per confirmar que una sol·licitud d’idCAT s’ha validat correctament?

Per a verificar si realment ha arribat a bon fi la validació d’un certificat idCAT, pots accedir a través de la plana (https://www.idcat.cat:4443) a l’opció “consulta de prevalidació” del menú superior. Si trobes resultats voldrà dir que la sol·licitud del certificat s’ha generat correctament i que resta pendent de la descàrrega per part del ciutadà. […]

Què cal fer quan un ciutadà aporta un document acreditatiu sense cognoms?

No és comú, però pot passar que una persona estrangera no tingui cognoms, i només tingui el nom en el document acreditatiu. En aquest cas, el sistema està preparat per a poder emetre l’idCAT, tot i que dóna un avís per a evitar que es tracti d’un error, i no s’emeti l’idCAT sense cognoms a una […]

Què cal fer quan un ciutadà, el DNI del qual no té lletra, vol l’idCAT?

En el cas que una persona vulgui validar l’idCAT amb un DNI sense lletra (dels antics) es demanarà al ciutadà si té la targeta en què el Ministeri de l’Interior informava de la lletra que corresponia a cada número. En aquest cas, es farà la fotocòpia i compulsa d’aquesta targeta del Ministeri i s’adjuntarà a […]

Què és el DSS (Digital Signature Services)?

Defineix una interfície XML per al processament de signatures, orientat a Web services i altres aplicacions. El DSS és el protocol amb el que els clients s’han de comunicar amb el Validador per a sol·licitar els serveis de l’AVS i la TSA.

Què és el perfil del licitador?

És una àrea pròpia i d’accés autenticat al Portal de contractació que permet als licitadors: – Modificar les dades bàsiques del seu perfil del licitador, i mantenir els usuaris que hi poden accedir a “Dades de l’empresa” – Disposar d’una selecció dels expedients del seu interès a “Les meves licitacions” – Facilitar el contacte amb […]

Què és el servei de validació semàntica?

Aquest servei permet que les aplicacions que fan ús de certificats digitals i signatures electròniques, quedin desvinculades de la gestió relacionada amb la comprovació de la validesa de les signatures i certificats, gestió que realitza la plataforma de validació del Consorci AOC.

X